Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geneza prawa gospodarczego

  istnieje wiele teorii na temat genezy prawa - niektórzy upatrują jej początków w literaturze niemieckiej inni w radzieckiej, angielskiej, prawo to kwalifikuje się do młodych dziedzin prawa

  początki XVII w Anglia (prekursorzy: klasycy John Lock, Eilliam Petti- spojrzenie na gospodarkę w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy sądownictwa administracyjnego i ich charakterystyka

  W XIX wykształcono 2 typy sadownictwa :  

  1. typ angielski – prawo do orzekania w spornych sprawach administracyjnych zachowały sądy powszechne. I poł. XIX w uznane za rozwiązanie wzorowe, zyskało nazwę państwa wymiaru sprawiedliwości. Poza St. Zjednoczonymi typ ten przyjęły : Belgia, Włochy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

  Manifest PKWN przewidywał utworzenie terenowego aparatu administracyjnego. Z jednej strony Terenowym Organem Administracji miały być Rady Narodowe, a z drugiej strony Pełnomocnicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 1944 r. został opublikowany dekret KRN o trybie powoływania władz administracji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

  1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

  Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

  Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja Polskiego Państwa Podziemnego

  Jej organizacje rozpoczęto, jeszcze w czasie trwania kampanii wrześniowej. Struktura organów, uznających władzę rządu emigracyjnego, opierała się na dualizmie równorzędnych w zasadzie pionów: cywilno – politycznego oraz wojskowego. Tworzenie pionu wojskowego rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia GRIT

  Charakterystyka

  GRIT (Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction) tłumaczenie: Jednostronne inicjatywy stopniowej redukcji napięcia - jest to dążenie jednej ze stron do normalizacji układów. Intencje przesłanki tej strategii można przedstawic następująco (Nęcki, 2000...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką

  Od 01.09.1939 r. ustawą Reichstagu włączono do Rzeszy Wolne Miasto Gdańsk. Dekretem Hitlera z 08.10.1939 wcielono:

  Pomorze, część woj. łódzkiego, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, część woj. krakowskiego (zachodnie powiaty), warszawskiego (okręg ciechanowski) oraz Suwalszczyznę. 1.08.1941...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja ziem polskich pod okupacją radziecką

  Po 17.09.1939 r. pod okupacją radziecką znalazła się prawie  połowa terytorium Rzeczypospolitej. Przejściowo władze  na zajętym terytorium sprawowały Zarządy Tymczasowe, które podległe były terenowym jednostkom Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD). 22.10.1939 r. odbyły się  wybory do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne w II RP

  Konstytucja marcowa z 1921 roku przewidywała powołanie wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele. NTA utworzono na mocy ustawy z 1922 r. wzorowanej na rozwiązaniach austriackich. NTA był sadem jednoinstancyjnym. Na mocy ustawy o NTA utrzymano sądy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt

Do góry