Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fundusz założycielski przedsiębiorstwa państwowego (+powstanie pp)

  W momencie podjęcia decyzji o powstaniu pp, organ założycielski powołuje specjalny zespół którego zadaniem jest określenie zakresu przedmiotowego działalności i wydaje akt władczy (chyba że pp tworzone jest drogą ustawy) o utworzeniu pp (zawierającego nazwę, rodzaj, siedzibę, rodzaj i przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego

  Organami założycielskimi są takie organy państwowe które z racji swoich funkcji i zadań są w stanie dokonać stosownych analiz i podjąć odpowiednie decyzje założycielskie. Mogą nimi być:

  naczelne (RM, ministrowie) oraz centralne organy adm państwowej (kierownicy centr urzęd pań)

  NBP i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucje "użyteczności" publicznej

  Użyteczność publiczna - przedsiębiorstwa realizujące potrzeby o charakterze zbiorowym oparte o bazę majątku publicznego, prowadzące działalność gospodarczą która w założeniu nie ma przynosić zysków (odpłatna ale nie ekwiwalentna), wymaga zasilania finansowego z środków publicznych

  Do takich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przedsiębiorstw państwowych

  Przedsiębiorstwo państwowe - to zespół składników materialnych i nie materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych i obejmuje w szczególności firmę, znaki towarowe i inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości należące do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba zagraniczna - krótka charakterystyka

  Rodzaje podmiotów zagranicznych - podział konieczny ze względu na ich uprawnienia:

  obywatele państw obcych którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP (podejmują i wykonują dz.gosp w taki sam sposób jak obywatele polscy)

  osoby zagraniczne - osoby fizyczne mające stałe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów krótko instytucję zezwolenia

  Zezwolenie jest to uchylenie w sposób zindywidualizowany ustawowej przeszkody w legalnym podejmowaniu określonej dz.gosp, która została ustanowiona przez państwo w celu zapewnienia realizowanego w interesie publicznym nadzoru nad tą sferą.

  nie dotyczy dz. gospod objętej monopolem

  nie nadaje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów francuski i niemiecki model koncesji, wskaż różnice

  Francja - koncesja polegała na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecenia im realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym . Wraz z koncesja przekazywane zostały pewne uprawnienia organu państwowego w dziedzinie objętej koncesją...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj krótko instytucję promesy koncesyjnej

  Jest przyrzeczenie udzielenia koncesji. - po otrzymaniu promesy przedsiębiorca ma pewność że uzyska również koncesję wobec tego bez ryzyka w okresie oczekiwania (nie krótszym niż 6 miesięcy)może podjąć odpowiednie nakłady inwestycyjne i zgromadzić wymaganą dokumentację, które to potrzebne są do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną życia i zdrowia ludzkiego

  Ponieważ prowadzenie dz.gosp może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu (a są to wartości prawnie chronione przez prawo) przedsiębiorca musi spełniać odpowiednie warunki pod tym względem z chwilą rozpoczęcia aż do momentu zakończenia prowadzenia dz.gosp. Podstawową grupę tworzą przepisy dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie koncesji

  Każdy może się starać o koncesję , zarówno osoba fizyczna jak i prawna z wyjątkiem kiedy organ koncesyjny cofnie koncesję przyznaną przedsiębiorcy - ten może ponownie ubiegać się o nią po upływie 3 lat od chwili jej cofnięcia. Ustawodawca może jednak określać warunki podmiotowe ubiegania się o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry