Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria praw własności

  Definicja

  Teoria praw własności koncentruje się na prawach własności podmiotów wnoszących czynniki wytwórcze do gospodarki i im nadaje najważniejsze znaczenie w określaniu roli przedsiębiorstwa. Prawa własności są narzędziem, które pozwala planować działania i rozwijać przedsiębiorstwo. Ich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Charakterystyka

  Analiza dyskryminacji jest metodą oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej, wykorzystywaną zarówno we własnej firmie, jak i w celach porównawczych pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma ona duże znaczenie przy wyborze partnerów do współpracy - dostawców i usługodawców, jest także stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAROC

  Definicja

  RAROC to inaczej model skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału. Służy do oceny zyskowności różnych obszarów działań, w tym także działalności pożyczkowej. Pojęcie to zostało wprowadzone w latach 70 przez Bankers Trust. Zasadniczą różnicą między RAROC a tradycyjnymi miarami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Zamówienie z wolnej ręki

  To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in. gdy dokonuje zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości uprzedniego zamówienia, zawiera umowę o przeprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Zapytanie o cenę

  Stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostawy do takiej liczby dostawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż 4. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Negocjacje z zachowaniem konkurencji

  To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią, zapewniającą konkurencję, liczbą dostawców, nie mniejszą niż 2. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosować można gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg dwustopniowy

  W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od nich określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienia publiczne - Przetarg ograniczony

  Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć jedynie dostawcy lub wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców (zamawiający zaprasza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt

Do góry