Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Personel warto kształcić

  Wg M. Kostery „przez kształcenie i rozwój personelu rozumiemy proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Kształcenie i rozwój pracowników

  Co raz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z bezcenności dobrego personelu. Jednak, większość z nich wie również, że aby taki personel posiadać, to należy stworzyć warunki odpowiednie do tego, aby pracownicy częściej wkładali więcej wysiłku w pracę, aby byli bardziej wydajni. Dlatego do rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego powinna zawierać...

  Strony umowy

  Rodzaj otwieranego rachunku

  Czas trwania umowy

  Oprocentowanie zgromadzonych środków

  Wysokość i warunki zmiany

  Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykorzystaniem umowy

  Przesłanki i tryb zmiany tych opłat

  Formy i zakres rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe i oprocentowanie depozytów

  Rachunek – służy do przechowywania środków pieniężnych zapewniając bezpieczeństwo, bank ma prawo do dysponowania tymi środkami jednocześnie zobowiązany jest do wykonywania zleceń płatniczych na zlecenie klienta.

  Rodzaje rachunków:

  Rachunki rozliczeniowe: w tym bieżące i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Zarządu NBP

  Realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej

  Okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego

  Nadzorowanie operacji otwartego rynku

  Ocena funkcjonowania systemu bankowego

  Uchwalanie planu finansowego i planu działalności NBP

  Uchwalanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Prezesa NBP

  Przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej

  Przewodniczy Zarządowi NBP

  Przewodniczy Komisji Nadzoru Bankowego

  Reprezentuje NBP na zewnątrz tak o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej

  Występuje w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych

  Jest przełożonym wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy Banku Centralnego

  Prezes – powołany jest na 6 lat, ta sama osoba nie może być więcej niż dwie kolejne kadencje. Wybierana przez Sejm na wniosek Prezydenta. Kadencja kończy się: po upływie 6 lat, kiedy umrze, kiedy zrezygnuje albo, kiedy go odwołają. Odwołać prezesa można, gdy: choroba uniemożliwia wykonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania NBP

  Organizowanie rozliczeń pieniężnych

  Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

  Prowadzenie działalności dewizowej w granicach objętych ustawami

  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa

  Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie

  Kształtowanie warunków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja

  Przewiduje się dwa typy prywatyzacji przez:

  - przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową, z wyłącznym udziałem Skarbu państwa, a następnie sprzedaż akcji prywatnym nabywcom (prywatyzacja pośrednia);

  - likwidację przedsiębiorstwa (prywatyzacja bezpośrednia).

  Komercjalizacja to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /3 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój administracji gospodarczej

  Zadania administracji gospodarczej – art. 61 ustawy prawo działalności gospodarczej; do zadań organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego należy wspieranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  1) promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 823

  praca w formacie txt

Do góry