Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klauzule dodatkowe i utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego

  W przypadku gdy zezwala na to prawo a. a. może posiadać pewne klauzule dodatkowe. Mogą mieć one związek z okresem obowiązywania lub z utratą mocy obowiązującej. Do takich klauzul można zaliczyć oznaczenie okresu obowiązywania aktu. Akt może być wydany na czas oznaczony i wtedy obowiązuje do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie trwałości aktu administracyjnego (w czasie)

  Dotyczy ono tego czy akt niewadliwy ma moc trwania czasowo nieograniczoną, czy też może być cofnięty lub zniesiony jednostronnie przez organ administracji publicznej, a jeśli tak – to pod jakimi warunkami i w dowolnym czasie. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w odniesieniu do aktów przyznających...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /6 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wadliwość aktu administracyjnego

  Wadliwość może wynikać nie tylko z powodu niewłaściwej wykładni lub niewłaściwego zastosowania norm prawnych, ale również z powodu niedostatecznego wyjaśnienia lub błędnej oceny istotnych okoliczności faktycznych. Gdy wychodzi się z niewłaściwego stanu faktycznego, to dochodzi się do sprzecznego z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /5 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowość aktu administracyjnego

  Akt administracyjny (zwany też dalej a. a.) można uznać za ważny jeżeli odpowiada wszelkim stawianym mu warunkom prawnym. Jeżeli jednak narusza on jakikolwiek przepis obowiązującego prawa to taki akt administracyjny jest wadliwy.

  Akt jest prawidłowy jeżeli:

  został wydany przez właściwy organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Formy kształcenia

  Należy wybrać formę i metodę realizacji całego projektu.

  Możemy mówić o dwóch głównych formach kształcenia i rozwoju przez przedsiębiorstwo:

  Kształcenie internistyczne - czyli "wewnątrz przedsiębiorstwa, na przykład przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku pracy, kursy prowadzone przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Perspektywy

  Jak sugeruje M. Kostera „na podstawie danych dotyczących obecnego stanu kompetencji pracowników, stanu obecnie pożądanego oraz stanu pożądanego z punktu widzenia przyszłości, dokonuje się właściwej analizy potrzeb, czyli porównania tych danych ze sobą”.

  Oceniając uzyskane dane należy uwzględnić...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Zbieraj dane

  Jeżeli chce się być jeszcze bardziej skrupulatnie przygotowanym do dokształcania kadry, to więcej interesujących danych o pracownikach można zdobyć przeprowadzając na przykład:

  wywiady z pracownikami,

  wywiady z ich przełożonymi,

  wyrywkowe obserwacje pracowników przy pracy (przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Analiza potrzeb

  Wówczas przy analizie potrzeb można skorzystać z:

  1. okresowej oceny pracowników, zawierającej informacje o:

  - wynikach ich pracy,

  - ich zainteresowaniach,

  - ambicjach,

  - aspira­cjach,

  - deklarowanych potrzebach rozwojowych,

  2. opisów stanowisk pracy, w tym wymaganych kwalifikacji i umiejętności,

  3...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Etapy

  Aby ten proces przebiegał w miarę sprawnie należy podzielić go na kilka etapów.

  Powinno zacząć się od ustalenie potrzeb indywidualnych pracowników i potrzeb organizacyjnych firmy, zależnych od istniejących powiązań stanowisk. Gdy dokona się rozpoznania, to przychodzi kolej na podjęcie decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu - Zakres kształcenia

  Najwięcej przedsiębiorstw kształci kadrę kierowniczą, dyrektorów, brygadzistów, pracowników administracyjnych.

  Natomiast najczęściej w Stanach Zjednoczonych (które wiodą prym w nakładach przeznaczanych na kształcenie i dokształcanie swoich pracowników) personel jest szkolony i kształcony w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt

Do góry