Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje informacji

  Charakterystyka

  Charakteryzując funkcje, które spełnia informacja w przedsiębiorstwie, należy zidentyfikować najważniejsze rodzaje informacji ekonomicznej.

  Ze względu na różne kryteria klasyfikacji informacji występujących w literaturze, poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje informacji wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje logistyki

  Ze względu na objętość, to hasło zostało podzielone:

  integracyjna logistyki koordynacyjna logistyki realizacji przepływów rzeczowych

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura projektowa

  Idea struktury projektowej

  Projekt to proces, który trwa od chwili pojawienia się pomysłu do momentu jego zrealizowania. Stworzenie projektu, a później zrealizowanie go jest ze sobą dokładnie powiązane. Ze względu technicznych, czasowych i kosztowych często podczas realizacji projektu mogą pojawiać się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto syntetyczne

  Charakterystyka

  Konta syntetyczne to konta, w których ujmuje się zbiorcze zapisy operacji dotyczących całych grup środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia. Z tych kont zazwyczaj można uzyskać informacje, które są wykazywane w bilansie i innych sprawozdaniach.

  Inaczej mówiąc konta syntetyczne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne zagadnienia organizacji biura

  Na efekty pracy ludzkiej obok czynników wewnętrznych wpływają czynniki zewnętrzne, natury technicznej. Nie tylko lepsze warunki pracy wpływają na podniesienie wyników tej pracy, ale także dobra jej organizacja ma na efektywność duży wpływ. W tym zakresie dadzą się wyodrębnić trzy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia pracy kancelaryjnej

  Aby mieć jasność co do praktycznego biegu sprawy, należy sporządzić schemat biegu wpływającego dokumentu. Schemat, którego każdy punkt powinien być w drobiazgach rozważony i zamknięty w regulaminie pracy kancelaryjnej.

  1. Przyjęcie wpływu (kto odbiera pocztę w urzędzie?)

  2. Zarejestrowanie wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

  Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać:

  - zasady ustrojowe organu adm. (wielkość poszczególnych komórek, zasady podległości służbowej)

  - status prawny pracownika organu

  - zakres spraw, w których mogą być wydawane pracownikowi wiążące...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Konferencje i zebrania

  Konferencje i zebrania są zwoływane dla różnych celów:

  - mogą one stanowić platformę dyskusji, wyjaśnienia czy uzgadniania poglądów

  - mogą być sposobem popularyzacji czy wyjaśniania pewnych zagadnień

  Osiągnięcie celu konferencji zależy od przygotowania się do niej i od sprawnego jej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

  Uznanie podziału pracy w organie adm. za prawidłowy jest to, aby sprawa od podjęcia do jej ostatecznego załatwienia przechodziła przez jak najmniej rąk. Szef kieruje pracą organu adm., odpowiada za styl pracy organu, za efekty pracy, ale nie oznacza to, iż musi sam załatwiać każdą sprawę. Jeśli chodzi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Metody badań biegu sprawy

  Nie ma innych możliwości badania prawidłowości biegu spraw, jak tylko obserwacja i analiza praktyki. Punkty wyjścia dla obserwacji i analizy dają odpowiedź na pytania:

  a) czy potrzebna jest istniejąca ilość rejestracji dokonywanych od czasu wpływu do czasu definitywnego załatwienia sprawy

  b) czy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt

Do góry