Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Więź

  Charakterystyka

  Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

  Celem zawierania więzi są:

  podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi podnoszenie własnej samooceny otrzymanie wsparcia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź

  Charakterystyka

  Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

  Celem zawierania więzi są:

  podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi podnoszenie własnej samooceny otrzymanie wsparcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja systemów jakości

  Uwaga! Rozwinięcie i uzupełnienie tego artykułu znajdziesz w: normalizacji systemów jakości, normalizacja oraz systemów jakości.

  Do XIX wieku

  Pojęcie jakości ewoluowało przez wieki. W XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi, twórca pierwszego zapisanego kodeksu praw, zawarł w nim wskazówki dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /11 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja systemów jakości

  Uwaga! Rozwinięcie i uzupełnienie tego artykułu znajdziesz w: normalizacji systemów jakości, normalizacja oraz systemów jakości.

  Do XIX wieku

  Pojęcie jakości ewoluowało przez wieki. W XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi, twórca pierwszego zapisanego kodeksu praw, zawarł w nim wskazówki dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /11 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt bankowy

  Charakterystyka

  Depozyt bankowy są to środki finansowe jakie powierza inwestor(zwany depozytariuszem) bankowi na pewien okres czasu. Innym słowem depozyt bankowy oznacza zaciągnięcie długu przez bank u depozytariusza.

  Dla banku depozyt jest zobowiązaniem, na mocy którego bank po określonym w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Penetracja danych

  Charakterystyka

  Jedną z funkcji występujących w systemach hurtowni danych jest tzw. penetracja danych (data drilling).

  Jest to technika obsługi wymiarów obejmująca przechodzenie przez poziomy hierarchiczne agregacji danych, w więc operacje uszczegóławiające (zwane też analizą wgłębną, drążeniem w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia

  Charakterystyka

  etymologicznie to "nauka o metodach". Obecnie jednak nie obejmuje tylko samych metod (sposobów realizacji zamierzonego działania w sytuacji, gdy osoba działająca ma świadomość jego przydatności), ale także wyniki ich zastosowania. Może dotyczyć samej nauki, lub ogólniej, wszelkiej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biuro Informacji Kredytowej

  Definicja

  Biuro Informacji Kredytowej SA to instytucja, która tworzy bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów oraz udostępnia je w postaci raportów. Biuro Informacji Kredytowej prowadzi swoją działalność w opraciu o przepisy Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpień...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperinflacja

  Charakterystyka

  "Hiperinflacją nazywamy zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji" (D.Begg, 1997, s.258).

  Różni naukowcy uznają różne granice dolne stopy inflacji, przy której mówimy o hiperinflacji. Zazwyczaj uznaje się, iż hiperinflacja następuje przy stopie inflacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Counselling

  Counselling jest stosowany w przypadku problemów pracowników, które mają charakter osobisty, psychologiczny, itp. Stosuje się go np. w przypadku niesubordynacji, spóźnień, postaw roszczeniowych, wykorzystywania pracowników, niskiego poziomu zaangażowania.

  Counselling przebiega według 7 kroków:

  ocena...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt

Do góry