Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakość pracy

  Kotarbiński|T. Kotarbiński stwierdził, że praca jest pojęciem wieloznacznym i nie istnieje jedno rozumienie pracy. Zdefiniował on to pojęcie jako działanie lub zespół działań, do których wykonywania ktoś jest zobowiązany (T. Kotarbiński 1965, s. 90). K. Marks natomiast wskazuje, że praca powinna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasa oszczędnościowa

  Charakterystyka

  Kasa oszczędnościowa - tzw. instytucja parabankowa, tzn. oferująca usługi podobne do usług bankowych jednak niepodlegająca przepisom prawa bankowego. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to organizacje non-profit działające na podstawie ustawy o SKOK i prawa bankowego.

  SKOK-i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Listy zastawne

  Charakterystyka

  Listy zastawne są papierami wartościowymi enitowanymi przez banki hipoteczne w celu refinansowania ich działalności. Podobnie jak inne papiery wartościowe mogą być imienne lub na okaziciela.

  Dzieli się je na dwie zasadnicze grupy:

  hipoteczne listy zastawne publiczne listy zastawne

  Za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła powstawania stosunku pracy

  Wstęp

  Polskie prawo pracy przewiduje inne niż umowę o pracę, podstawy powstania stosunku pracy. Przewidziane są one dla ściśle określonej grupy osób - liczebnie niewielkiej. Są to:

  powołanie, mianowanie, wybór.

  Powołanie

  Zgodnie z przepisami prawa zatrudnianie pracowników może następować na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła powstawania stosunku pracy

  Wstęp

  Polskie prawo pracy przewiduje inne niż umowę o pracę, podstawy powstania stosunku pracy. Przewidziane są one dla ściśle określonej grupy osób - liczebnie niewielkiej. Są to:

  powołanie, mianowanie, wybór.

  Powołanie

  Zgodnie z przepisami prawa zatrudnianie pracowników może następować na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embargo

  Charakterystyka

  ''

  Embargo-wydany przez rząd państwowy zakaz przywozu lub wywozu niektórych lub wszystkich towarów do albo z określonego państwa. Historycznie stosowano w czasach wojny, stosuje się też w celach politycznych, ekonomicznych, sanitarnych. Zakaz może obejmować wyjazd własnych obywateli i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekobilans

  Charakterystyka

  Ekobilans jest rozumiane jako zestawienie ilościowe i jakościowe wejścia danego systemu (zakładu, wydziału, procesu itp) z jego wyjściem, obejmujące oddziaływanie tego systemu na środowisko naturalne. Wejściem sa tutaj materiały, energia elektryczna, woda, chemikalia, wyjściem natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /4 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitor Aktywów Niematerialnych

  Charakterystyka

  W latach 90 tych XX wieku prace szwedzkich naukowców dały plon w postaci kolejnego po Raporcie Konrada modelu zarządzania kapitałem intelektualnym - Monitora Aktywów Niematerialnych. INM tworzono jako jednolitą koncepcję umożliwiającą pomiar ogółu zasobów niematerialnych organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank uniwersalny

  Charakterystyka

  Banki uniwersalne prowadzą całą gamę usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

  Głównymi usługami banku uniwersalnego jest finansowe, handel finansowe|instrumentami finansowymi, emisja nowych wartościowe|papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompletność informacji

  Kompletność

  Jest określana przez ilościowe różnice między informacją pierwotną a otrzymywaną przez użytkownika.

  Straty informacyjne powodują, że informacja staje się niekompletna, a w skrajnym przypadku nieprzydatna dla użytkownika systemu.

  Autor: Krzysztof Woźniak

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt

Do góry