Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

  Tu kryterium podziału stanowi możność decydującego rozstrzygania spraw w drodze czynności prawnych organu (np. przez wydanie aktu admi­nistracyjnego).

  Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg dzia­łania organu. Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania roz­ciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym - organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np. w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

  Podział ten miał pełne uzasadnienie w postanowieniach Konstytucji z 1952 r. Rozdział 5 tej Konstytucji nosił tytuł; „Naczelne organy administracji państwowej". W marcu 1990 roku ustawą konstytucyjną nadano temu rozdzia­łowi tytuł: „Rząd i administracja". Konstytucja z 1997 r. zawiera natomiast rozdział...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w Polsce

  1. Administracja rządowa

  2. Administracja samorządowa – występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ekspertowe

  Charakterystyka

  <googlegfaszbi</googleSystemy ekspertowe (ES - Expert Systems) zaliczane są do czwartej generacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich rozwój datuje się na drugą połowę lat 80-tych i lata 90-te XX wieku.

  Wspólną cechą wspomagania decyzji|systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazek

  Charakterystyka

  Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

  Ochrona wynalazków

  Ustawa Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalazek

  Charakterystyka

  Wynalazek to "odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy", które (D. Begg, s.555) powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia. To "stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji."( W. Nordhaus, P. Samuelson 2004, s. 641)

  Ochrona wynalazków

  Ustawa Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie programem

  Charakterystyka

  Program - grupa projektów zarządzanych w sposób zorganizowany w celu osiągnięcia korzyści niedostępnych w przypadku oddzielnego zarządzania projektami. Przykładem mogą być firmy lotnicze lub komputerowe, gdzie poszczególne projekty są łączone w jedną całość jako programy. Programy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.08.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka badania potrzeb informacyjnych

  Charakterystyka

  Badanie potrzeb informacyjnych kierownictwa jest jednym ze wielu etapów metodyki badania i diagnozy systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Ramowy tok postępowania badawczego w metodyce diagnostycznej składa się z trzech podstawowych etapów: ustalenie celu i przedmiotu badania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /9 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy

  Kotarbiński|T. Kotarbiński stwierdził, że praca jest pojęciem wieloznacznym i nie istnieje jedno rozumienie pracy. Zdefiniował on to pojęcie jako działanie lub zespół działań, do których wykonywania ktoś jest zobowiązany (T. Kotarbiński 1965, s. 90). K. Marks natomiast wskazuje, że praca powinna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.08.2011 Znaków /8 330

  praca w formacie txt

Do góry