Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przepisy końcowe - Przepis o wejściu w życie ustawy

  W ustawie zamieszcza się przepis określający termin i jej wejścia w życie, chyba że termin ten określają odrębne przepisy ustawy wprowadzającej. Ustawa w całości powinna wchodzić w życie w jednym terminie. Nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych jej przepisów. Odstępstwo od tej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy końcowe - Przepisy uchylające (derogacyjne)

  Wyczerpująco wymienia się ustawy lub przepisy, które ustawa uchyla. Nie można poprzestawać na domniemaniu, że nowa ustawa to uczyniła. Jeżeli ustawa w sposób całkowity i wyłączny reguluje daną dziedzinę spraw, a wyczerpujące wymienienie przepisów dotychczas obowiązujących w danej dziedzinie napotyka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy końcowe

  Przepisy końcowe są to przepisy II stopnia (przepisy o przepisach).

  Wykładnia systemowa (bierzemy pod uwagę miejsce przepisu).

  Systematyka zewnętrzna - podział na przepisy I stopnia (główne- merytoryczne ogólne i szczegółowe) i przepisy II stopnia.

  Przepisy końcowe to akty jednorazowe niepowtarzalne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy dostosowujące

  Mogą, ale nie muszą występować przepisy dostosowujące. Zawierają:

  a) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową ustawą

  b) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone przez nową ustawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy przejściowe (intertemporalne) - sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych

  W tych przepisach reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych.

  a) Należy w nich regulować sposób rozstrzygnięcia tzw. spraw w toku. Jest to również zasada konstytucyjna wynikająca z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy szczegółowe (definicja i kolejność ich umieszczania)

  Przepisy merytoryczne dzielą się na:

  a) przepisy ogólne

  b) przepisy szczegółowe- kolejność ich umieszczania:

  - materialne,

  - ustrojowe,

  - proceduralne,

  - wyjątkowo karne.

  Przepis merytoryczny podstawowy powinien zawierać dokładne wskazanie, kto, w jakich sytuacjach ma obowiązek określonego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb

  Charakterystyka

  Planowanie zakupów w wielkości wynikającej z optymalnej partii zapotrzebowania jest

  uzasadnione w sytuacji zapotrzebowania ciągłego oraz gdy popyt nie wykazuje zbyt dużych

  wahań.(C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, 2003, s. 211). W przypadku, gdy popyt jest zmienny lub sporadyczny, dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tytuł ustawy

  W tytule ustawy w oddzielnych wierszach umieszcza się:

  1) oznaczenie rodzaju aktu, np. "Ustawa"

  2) datę ustawy, np. "z dnia 20 lipca 2000 r. - arabskie cyfry, nazwa miesiąca słownie, rok cyfry arabskie ze skrótem rok "r."

  3) ogólne określenie przedmiotu ustawy np. "ogłaszaniu aktów normatywnych i innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ustawy (minimum zawartości)

  1) Tytuł

  Przepisy I stopnia- to taki, który wskazuje adresata i sposób powinnego zachowania się.

  2) przepisy merytoryczne

  Przepisy II stopnia -są to przepisy o przepisach

  3) Przepisy o wejściu w życie.

  Może zawierać również przepisy wprowadzające zmiany w innych ustawach (przepisy zmieniające)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki zapewniające precyzję tekstu

  1) zawarcie w tekście definicji legalnych

  a) sposoby umieszczania definicji legalnych

  - słowniczek -odrębny rozdział-wyjaśnienie wyrażeń ustawowych,

  - proste wyliczenie definicji na początku aktu- (definicja agregatowa)

  - jeżeli dany zwrot występuje tylko raz, jego znaczenie może być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt

Do góry