Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Warunki legalności aktu wykonawczego

  Zadajemy pytanie:

  a) czy upoważnienie z ustawy jest zgodne z art. 92, 93, 94 konstytucji,

  b) czy akt wykonawczy- wydany na podstawie upoważnienia jest legalny (czy spełnia wszystkie warunki, np. treść nie może być szersza niż treść ustawy.

  Art. 92 konstytucji:

  - rozporządzenie jest wydawane na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny negocjacji

  Charakterystyka

  Punktem wyjścia do zdefiniowania omawianego systemu jest stwierdzenie, iż obejmuje on swoim zakresem negocjacje prowadzone przez przedsiębiorstwo, czyli jego pracowników (reprezentantów). Należy zatem podkreślić (z dopuszczalnym na tym etapie rozważań uproszczeniem), iż dla każdej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /11 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja, rodzaje i zawartość aktów wykonawczych

  Są dwa rodzaje definicji aktów wykonawczych. Definicja doktrynalna i definicja zawarta w art.92 konstytucji.

  Pojęcie doktrynalne aktu wykonawczego - jest akt normatywny wydany przez kompetentny organ władzy publicznej na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zawiera w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tekst jednolity a tekst ujednolicony, definicja, sposób ogłoszenia

  Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub, gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. W przypadku wyznaczenia ogłoszenia tj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i sposoby nowelizacji

  Zasady konstytucyjne.

  Przyjęto definicję "nowelizacji"- szerokie znaczenie. Wprowadzenie coś nowego. W/g wykładni językowej:

  - dodanie coś nowego,

  - zmiana treści aktu normatywnego.

  § 82 ZTP- Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczenie przepisów ustawy

  1) Podstawową jednostką redakcyjną jest artykuł.

  2) Każdą samodzielną myśl ujmuje się a artykuł. Artykuł w miarę możliwości powinien być jednozdaniowy.

  3) Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy.

  W ustawach określonych jako "kodeks"...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retroakcja

  To wsteczne działanie prawa. Zasada nie działania prawa wstecz-Lex retro non agid.

  a) retroakcja właściwa - to sytuacja gdy ustawa określa skutki prawne w samej rzeczy, które wystąpią po dacie jej wejścia w życie i jednocześnie stanów rzeczy, które miały miejsce przed datą wejścia w życie i nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

  Publikacja aktów:

  - konstytucja.

  - ustawa o publikacji aktów normatywnych

  Zasada Vocatio legis

  Retroakcja - zakaz działania prawa wstecz.

  Wejścia w życie ustawy nie uzależnia się od zdarzenia przyszłego. Wyjątkowo od takiego zdarzenia można jednak uzależnić wejście w życie ustawy albo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /4 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uchylenia mocy obowiązującej aktu normatywnego

  Sposoby utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (derogacja).

  I.) Na etapie stanowienia

  - Derogacja właściwa - to sytuacja gdy nowo uchwalony akt zawiera przepisy uchylające:

  - całkowita - nowa ustawa zastępuje wszystkie poprzednie przepisy w danej dziedzinie, np.tracą moc a)…b)… wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy unieważniające

  W przepisach upoważniających wskazuje się:

  1) organ właściwy do wydania rozporządzenia, (określa się go pełną nazwą)

  2) rodzaj aktu wykonawczego,

  3) zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu (określa się w sposób precyzyjny,nie może być określenie ogólnikowe),

  4)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt

Do góry