Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Zeznania świadków

  Świadek- osoba fizyczna, która w postępowaniu ma wiadomości o określonych faktach, mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w danej sprawie administracyjnej. W tym celu składa ona zeznania.

  Pozycja świadka jest ograniczona przepisami kpa i op., co wynika z 2 przesłanek (art. 82):

  Przesłanki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Dowód z dokumentów

  Dokument - akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości

  Kpa wprowadza pojęcie dokumentu urzędowego- to dokumenty, które mają zwiększoną moc dowodową, w zakresie tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, jeżeli zostaną spełnione 2 przesłanki: sporządzone zostaną w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające - Klasyfikacja środków dowodowych

  Ze względu na kryterium zetknięcia się organu orzekającego z faktem będącym przedmiotem dowodu:

  - Bezpośrednie- organ orzekający może bezpośrednio spostrzegać i stwierdzać prawdziwość określonego faktu (oględziny);

  - Pośrednie- organ stwierdza pośrednio istnienie określonego faktu na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające

  Dowód- to wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem - zasada prawdy obiektywnej (art. 75 § 1 k.p.a.). W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Dowodem może być także oświadczenie złożone przez stronę w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie - PRZEPADEK ŚWIADCZENIA

  NIENALEŻNE ŚWIADCZENIE PODLEGA KONFISKACI Na mocy orzeczenia sądowego

  Do tych szczególnych okoliczności należy spełnienie świadczenia w zamian za dokonanie czynu:

  - zabronionego przez prawo

  - w celu niegodziwym

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie - WZBOGACENIE NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

  1.Świadomość braku zobowiązania

  Spełniający je wiedział, że nie był do świadczenia zob. spełniający świadczenie , który wie ,że nie należy się ono, może żądać jego zwrotu jeżeli oświadczył że:

  - z zastrzeżeniem zwrotu

  - w celu uniknięcia przymusu jako świadczenie spełnione pod...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie - ROSZCZENIE O WYDANIE WZBOGACENIA

  PRZEDMIOT

  Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, zubożony może żądać od wzbogaconego zwrotu korzyści majątkowej

  Roszczenie to różni się od doszkodowania,dla którego stanowi jedynie uszczerbek poniesiony w majątku poszkodowanego a nie również utracone korzyści.

  -zwrot powinien być w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie

  Przejście wartości majątkowej z jednej osoby na druga musi być uzasadnione. Jeżeli przesuniecie majątkowe nastąpiło w świetle obowiązującego systemu prawnego bez uzasadnionej podstawy, wówczas ten, kto wartość, jaką utracił, może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła.

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

  W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

  W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry