Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie resortu, struktura resortu

  Org. centralne funkcjonują w ramach danego resortu.

  Resort :

  - (szerokie ujęcie) wyodrębniony dział adm., w którym grupują się sprawy jednorodne lub pokrewne, kierowane przez jeden org. adm.

  - (wąskie ujęcie) jest to dział adm., którym kieruje członek Rządu.

  W ramach resortu mieści się struktura...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola a nadzór w adm. publ.

  Organy adm. sprawują:

  - nadzór - organ wyższego rzędu sprawuje, czy nadzoruje akty pr. (jego zgodność z prawem) i organy niższego rzędu. Organy nadzoru nad działalnością gminy to wojewoda (nadzór ogólny) i RIO (nadzór nad budżetem).

  - kontrola - to działanie przerywane, bieżące. Organy kontroli w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo ustrojowe

  Jest to jeden z kryteriów podziału wew. adm.:

  1. ustrojowe (o ustroju adm.) - reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań z zakresu adm. publ. Normy tego prawa stanowią podstawy prawne organizacji adm. Prawo to reguluje strukturę aparatu adm. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji rządowej

  Są nazywane też org. adm. państwowej i obejmują org. podporządkowane R.M. - art. 51 ust. 2 Konst.:

  - org. centralne, znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze adm.

  >

  >

  - org. terenowe, zarządzają tylko częścią terytorium państwa

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /17.08.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  Charakterystyka

  Mikroekonomia - część ekonomii zajmująca się analizą wkładu konsumentów oraz przedsiębiorstw w gospodarkę danego kraju. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów. Wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze z punktu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania logistyki w dystrybucji

  Charakterystyka

  Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.

  Logistyka jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa referencyjna

  Charakterystyka

  Stopa referencyjna (repo, interwencyjna) - wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach otwartego rynku|operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym.

  Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan zarządzania kosztami projektu

  Charakterystyka

  Plan zarządzania kosztami projektu jest elementem planu projektu dotyczącym kosztów. Do powstania takiego planu potrzebne jest wcześniejsze zaplanowanie zasobów projektowych oraz oszacowanie kosztów.

  Zaplanowanie zasobów projektowych. Działanie to polega na ustaleniu zasobów fizycznych -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt

Do góry