Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Praca z rodziną

  Perspektywa systemowa może być pomocna w każdym podejściu terapeutycznym, ponieważ nie można postrzegać młodych ludzi w oderwaniu od środowiska, w którym funkcjonują. Z tego względu praca z młodzieżą w jakimkolwiek modelu terapeutycznym oznacza, że należy również wziąć pod uwagę pracę z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co nie jest powrotem do zdrowia - rozpoznawanie pozornego zdrowienia

  Choć mówimy o powrocie do zdrowia jako procesie, to jednak ma on swoje zakończenie. Czasem jednak pacjentka może spełniać tylko część z wymienionych wyżej kryteriów. Jak więc odróżnić osoby, które dokonują „ucieczki w zdrowie”, od tych, które nie skorzystały z terapii?

  Ogólnie rzecz biorąc, osoba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces leczenia z perspektywy pacjentki

  Uważamy, że ogromne znaczenie ma sposób postrzegania przez pacjentkę procesr powrotu do zdrowia, dlatego należy poświęcić czas na zgłębienie tego, jak silona odnosi do poczynionych przez siebie postępów i czy odczuwa lęki związane z zakończeniem terapii. Naszym zdaniem, niektóre pacjentki potrafią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjaźnie i rówieśnicy

  Klinicysta powinien przyjrzeć się przyjaźniom pacjenta. Rozmowa o rówieśnikach i kręgach towarzyskich jest ważna nie tylko dlatego, że pomaga w zrozumieniu wpływów i postaw, w otoczeniu których żyje dana osoba (np. postawy wobec sylwetki i masy ciała), lecz również pokazuje, w jaki sposób relacje te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybieranie na wadze i otyłość

  Podczas pracy z pacjentkami otyłymi często oczekuje się, że schudną one w czasie terapii lub po jej zakończeniu. Jeżeli tak się nie dzieje, łatwo jest wpaść w pułapkę i uznać, że terapia się nie powiodła, a pacjentka nie wyzdrowiała. Tymczasem wytyczne NICE, dotyczące leczenia osób z zaburzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja: młoda osoba i jej rodzina

  Tak jak w przypadku każdej pracy terapeutycznej podejmowanej z młodymi ludźmi, konieczne jest rozważenie, czyja motywacja doprowadziła do skierowania na terapię i udziału w niej. Młoda osoba zazwyczaj nie poszukuje pomocy sama, lecz często zostaje przyprowadzona do placówki przez zaniepokojonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakończenie: terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania

  Jesteśmy przekonam co do zasadniczego znaczenia dobrej oceny klinicznej i sformułowania w planowaniu i ustalaniu celów leczenia oraz właściwego zastosowania umiejętności terapeutycznych. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że kluczem do skutecznego i elastycznego leczenia danej osoby jest przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana poznawczo-behawioralna

  TPB może być realizowana, kiedy dziecko lub młoda osoba wykazuje pewną motywację (tj. jest zainteresowane możliwością zmiany) i sprawia wrażenie, że funkcjonuje poznawczo w sposób, który umożliwia rozpoczęcie zmiany. Wiele technik używanych podczas pracy z tą grupą wiekową jest takich samych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie nawrotom

  Jeżeli pacjentka zaczęła robić plany i wyznaczać sobie cele na przyszłość, a także pogodziła się z koniecznościąmonitorowania zagrażających jej sytuacji (zarówno teraz, jaki w przyszłości), omawiamy z nią sposoby unikania ty ch zagrożefi. Zachęcamy ją do założenia teczki zawierającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja wyzdrowienia i proces powrotu do zdrowia

  Dotychczas nie udało się opracować jasnych i ogólnie akceptowanych kryteriów powrotu do zdrowia w przypadku zaburzeń odżywiania. Kryteria stosowane w badaniach opierają się na występowaniu lub nieobecności określonych zachowań, obserwacji zmian w BMI, niespełnianiu kryteriów zaburzeń odżywiania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 782

  praca w formacie txt

Do góry