Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny nieważności decyzji

  Przyczynami stwierdzenia nieważności decyzji są:

  Decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

  Decyzja została wydana bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa.

  Decyzja dotyczy sprawy rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

  Decyzja nie została...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kemping

  Charakterystyka

  Kempingi to obiekty strzeżone lub nie, umożliwiające nocleg w namiotach, przyczepach kempingowych i samochodach kempingowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Dobrze wyposażone kempingi posiadają zazwyczaj:

  stoły toalety i umywalnie, prysznice wyznaczone miejsca do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołanie a zażalenie

  Zażalenie jest zwyczajnym, samoistnym oraz formalnym środkiem prawnym, który przysługuje na niektóre postanowienia. Zażalenie przysługuje na postanowienie kiedy kodeks tak stanowi.

  Odwołanie można złożyć w celu zaskarżenia każdej decyzji nie ostatecznej. Podmiotem uprawnionym na złożenie zażalenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zażalenie na postanowienie

  Zwyczajny, samoistny i formalny środek prawny, przysługuje tylko na niektóre postanowienia np. na postanowienia enumeratywne zawarte w kodeksie. Zażalenie przysługuje na postanowienie organu I instancji jak i II, podmiot uprawniony do wniesienia to strona, czasem świadek, biegły, ale tylko gdy dotyczy to ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może złożyć strona w przypadku kiedy decyzję wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to odpowiednik odwołania w przypadku wydania decyzji przez inny organ administracyjny. Wyjątkiem jest decyzja wydana przez ministra spraw wewnętrznych i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia organu odwoławczego

  Organ II instancji może wydać decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo umarza postępowanie odwoławcze.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym

  Instytucja zakazu reformationis in peius opiera się na zasadzie, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się, chyba, że skarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cofnięcie odwołania

  Strona może cofnąć odwołanie od decyzji przed wydaniem decyzji przez organ II instancji. Organ II instancji nie może uwzględnić cofnięcia odwołania od decyzji, która narusza prawo lub interes społeczny.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności organu I instancji w postępowaniu odwoławczym

  Odwołanie kieruje się do organu administracji wyższego stopnia za pośrednictwem organu I instancji. W przypadku wpłynięcia odwołania organ administracji I instancji jest zobowiązany zawiadomić wszystkie strony, które otrzymały decyzję a nie wniosły odwołania od niej, ten obowiązek jest konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołanie od decyzji

  Odwołanie jest środkiem prawnym zwyczajnym, samoistnym, doskonałym, formalnym. Powstanie prawa do wniesienia odwołania jest skutkiem doręczenia stronie decyzji wydanej przez organ I instancji. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przepisy szczególne mogą przewidywać inne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt

Do góry