Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Humanizacja pracy

  Charakterystyka

  Humanizacja pracy to z jednej strony podejmowanie działań mających na celu ograniczanie i eliminowanie negatywnego wpływu pracy na człowieka z drugiej zaś wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do dostosowania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka poprzez oddziaływanie na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Podręcznik zarządzania zasobami ludzkimi

  Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.08.2011 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów jakości

  Definicja i podział

  Analiza kosztów jakości prowadzona przez producenta może mieć charakter analizy operatywnej lub problemowej (Rachunek... 1984, s.28-30).

  Analiza operatywna dostarcza bieżących informacji o podstawowych wielkościach jakości|kosztów jakości w ich wzajemnych powiązaniach w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatel

  Definicja

  Obywatel - osoba fizyczna przebywająca na terytorium konkretnego państwa związana z nim trwałym węzłem prawnym. Posiadanie określonego obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki (osoby fizycznej) wobec państwa i odwrotnie. Według konstytucji do obowiązków obywatelskich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo

  Istota pojęcia

  Prawo jest pojęciem wieloznacznym. Są prawa przyrody, Orawa rozwoju społecznego, prawa ekonomiczne, prawo cywilne i przysługujące pracownikom prawo do urlopu.

  Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawa podmiotowego). Prawo w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCM - Etap programowania

  Charakterystyka

  Programowanie jest wstępną fazą cyklu życia projektu, polegającą na uzgodnieniu między krajami - beneficjentami* a Unią Europejską Dokumentu Strategii Krajowej.

  W etapie tym dokonuje się ustalenia wstępnych warunków współpracy - ogólne wytyczne, zasady współpracy. Uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie sądowe

  Charakterystyka

  Postępowanie sądowe - jest to ogólna nazwa dla wszystkich rodzajów postępowań w sprawach rozpoznawanych i rozstrzyganych przez sądy.

  Wyróżniamy następujące postępowania sądowe: Postępowanie sądowoadministracyjne Postępowanie cywilne Postępowanie karne Postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz

  Odwiedzający

  zgodnie z definicją rzymska (podjętą przez PNZ w1963 roku), to każda osoba, która przebywa w odwiedzanym kraju(nie dłużej niż 12 miesięcy) niezależnie od powodów odwiedzin, z wyjątkiem dotyczących zatrudnienia w tym kraju. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt

Do góry