Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Portfel technologiczny

  Charakterystyka

  Portfel technologiczny jest jedną z metod portfelowych stanowiących podstawę w analizie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. Ich powstanie i rozwój ma związek z trudnościami zarządzania przedsiębiorstwem powstałymi w wyniku nieustającego rozwoju produkcji, konkurencji lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiorstwa

  Definicja

  Teoria behawioralna wskazuje na złożony proces alokacji zasobów wewnątrz firmy. Najszersze znaczenie tej teorii zostało przedstawione w klasycznej pracy autorstwa R.H. Cyerta oraz J.G. Marcha, zgodnie z których opinią, głównym założeniem jest separacja własności i kontroli.

  Teorie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody integracji pracowników

  Definicja

  Integracja pracowników - szereg działań zmierzających do uściślenia pozytywnych relacji między podmiotami; wzajemna motywacja pracowników uwzględniająca pracę w grupach; kreowanie stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu, przyjaźni i koleżeństwie, odpowiedzialności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /6 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie strategii firmy

  Charakterystyka

  Każda firma działająca na rynku, niezależnie od jej wielkości, rodzaju działalności, zasięgu i pozycji konkurencyjnej powinna mieć opracowaną i skutecznie wdrażaną strategię działania.

  Strategia jest koncepcją działań organizacji w dłuższym okresie czasowym, mającą na uwadze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Podstawą tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Innowacja traktowana jako każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia polityki pienieżnej

  Strategia polityki pieniężnej jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej.

  Rodzaje Strategie tradycyjne (triada celów)

  Bank centralny aby osiągnąć cel strategiczny prowadzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia polityki pienieżnej

  Strategia polityki pieniężnej jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej.

  Rodzaje Strategie tradycyjne (triada celów)

  Bank centralny aby osiągnąć cel strategiczny prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół projektowy

  Charakterystyka

  Zespół projektowy jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. J. Rosiński, 2003 s. 196

  Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy zysku

  Charakterystyka

  Metoda ta wiąże jednocześnie przychody z kosztami ich uzyskania. Jest to narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, które wykorzystuje kryterium maksymalizacji zysku. Ograniczenie się w praktyce do rachunku kosztów może wywołać błędne decyzje. W rachunku porównawczym zysku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt

Do góry