Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną

  Następną kompetencją przyznaną ustawowo RIO jest sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną.

  Nadzór to prawo organu nadzorującego do dokonywania ocen jednostek nadzorowanych. Organ nadzoru może bezpośrednio wpływać na postępowanie organu nadzorowanego, może wydawać też wiążące dyrektywy o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /9 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej

  Jedną z kompetencji, które przyznano izbom jest właśnie możliwość kontrolowania działalności komunalnej. Wspominam o tej funkcji RIO po to, by uwypuklić i wyodrębnić inne funkcje nadzorcze izb, m.in. funkcję nadzorczą.

  Kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządowych sprawują izby...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /22.08.2011 Znaków /5 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych

  Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 86 wymienia organy sprawujące nadzór nad samorządem, a są to: Prezes Rady Ministrów (m.in. jest to organ nadzoru nad działalnością sejmiku samorządowego i jego organami) i wojewoda - sprawujący nadzór ogólny, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /22.08.2011 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Charakterystyka

  Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej. Reguluje ją ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Wykonywana jest przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Zapewnia ona skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Charakterystyka

  Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej. Reguluje ją ustawa z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Wykonywana jest przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Zapewnia ona skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście na rynek zagraniczny

  Charakterystyka

  Gdy firma podejmuje decyzje o wkroczeniu na określony rynek lub rynki zagraniczne, musi wybrać sposób wejścia. Najczęstszy z nich to: eksport, joint venture - bezpośrednie inwestowanie, lub: eksport - licencje - joint venture, filie zajmujące się produkcją i usługami - montaż - produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /8 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście na rynek zagraniczny

  Charakterystyka

  Gdy firma podejmuje decyzje o wkroczeniu na określony rynek lub rynki zagraniczne, musi wybrać sposób wejścia. Najczęstszy z nich to: eksport, joint venture - bezpośrednie inwestowanie, lub: eksport - licencje - joint venture, filie zajmujące się produkcją i usługami - montaż - produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /8 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt

Do góry