Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wybory do sejmików województwa

  Za wybory odpowiedzialne są wojewódzkie, powiatowe i Obwodowe Komisje Wyborcze. Wybory odbywają się w sposób proporcjonalny (próg 5%głosów).W okręgach wybieranych jest od 5 do 15 radnych, podpisy pod listą powinny zawierać przeszło 1 min.300tys.nazwisk. Wybory uzupełniające.

  Niezbędnym jest w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory samorządowe

  Są to wybory demokratyczne opierające się na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości i tajności .Czynne prawo wyborcze do wyboru wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ma każdy obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy demokracji pośredniej

  władze,

  organy samorządów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego(gmin, powiatów, województw)

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki mające wpływ na utworzenie określonego podziału terytorialnego państwa

  Ustrój polityczny(czy państwo unitarne, federalne, czy oparte o autonomię)

  Czynniki ekonomiczne, gospodarcze(tworzenie takich jednostek podziału terytorialnego, chodzi o podział zasadniczy, aby były one porównywalne, jeżeli chodzi o podział rozwoju gospodarczego, żeby stanowiły one pewną...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Specjalny

  (administracja specjalna) Dla celów specjalnych, odbiega od podziału zasadniczego. Odpowiada potrzebom funkcjonowania administracji specjalnej, która opiera się często na innym podziale terytorialnym np. administracja morska, która nie może funkcjonować w oparciu o podział zasadniczy lub np. administracja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Pomocniczy

  (ma charakter niesamodzielny, związany jest z określonym rodzajem podziału zasadniczego z województwem, powiatem lub gminą). Aby administracja na określonym szczeblu podziału np. gminy mogła realizować w pełni zadania to do zasadniczego podziału należy stworzyć jednostki podziału pomocniczego. Odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Zasadniczy

  (podstawowy) Ma on najważniejsze znaczenie dla funkcjonowania administracji terytorialnej. W oparciu o ten podział funkcjonuje cała administracja samorządowa i organy administracji zespolonej

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny państwa

  Z punktu widzenia zarządzania podział państwa na części wykonujące określone funkcje władzy publicznej.

  Jest to względnie trwałe(określone są podstawy prawne, które określają zasady i sposób tego rozczłonkowania na jednostki organizacyjne) rozczłonkowanie przestrzeni państwa.

  Podział ten...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dotacja

  Charakterystyka

  ''

  Dotacja (ang. grant) to bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, przekazana biorcy (np. gminie, przedsiębiorstwu) przez jednostkę kontraktującą (np. rząd, Unię Europejską) w celu realizacji konkretnego działania.

  Działanie to jest ściśle określone w umowie bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - WOJEWÓDZTWO

  Wojewódzka wspólnota samorządowa, której potrzeby realizuje samorząd poprzez realizację zadań publicznych o charakterze regionalnym. Art.14 mówiący o wykonywaniu konkretnych zadań publicznych o charakterze regionalnym. W wykazie zadań własnych ustawodawca przyjął zasadę otwartości, katalog tych zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 997

  praca w formacie txt

Do góry