Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko podatkowe

  Charakterystyka

  Ryzyko podatkowe jest szczególnym rodzajem ryzyka biznesowego związanego zarówno z występowaniem określonych sankcji jak i nieoptymalnym sterowaniem wydatkami. Istotą tego ryzyka jest brak pewności co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko podatkowe

  Charakterystyka

  Ryzyko podatkowe jest szczególnym rodzajem ryzyka biznesowego związanego zarówno z występowaniem określonych sankcji jak i nieoptymalnym sterowaniem wydatkami. Istotą tego ryzyka jest brak pewności co do konsekwencji podatkowych zrealizowanych, bieżących lub przyszłych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele usytuowania sztabu personalnego

  Definicja

  Sztab personalny - to pracownicy działów, komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem kadrami, a ich głównym zadaniem jest odciążenie i specjalistyczne wspomaganie kierownictwa liniowego. Działy personalne wyodrębnia się w średnich i dużych przedsiębiorstwach, natomiast komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał

  Charakterystyka

  Kapitał - to zasoby służące pomnażaniu wartości gospodarczych, występujące pod trzema postaciami:Zasobów pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych.

  Rodzaje

  Kapitał produkcyjny (majątek produkcyjny) to maszyny, budynki, zapasy surowców i materiałów, które wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /5 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HTML

  Charakterystyka

  Język "HTML" - (ang."H"yper"T"ext "M"arkup "L"anguage), czyli język hipertekstu , służy do definiowania struktury i układu dokumentu internetowego za pomocą znaczników i atrybutów- stąd jego nazwa (Simon, Shaffer,2002, s. 137)

  Polecenia języka programowania HTML występują w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki prawa handlowego

  W tej kwestii reguluje ustawa z 20.12.1996 r. z której wynika, że są tu pewna ograniczenia co do: tworzenia i przystępowania do nich, wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów, korzystania z usług świadczonych przez spółkę. Z artykułu 9 GospKomU wynika, że: ”jednostki samorządu terytorialnego mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady budżetowe

  Zagadnienia reguluje ustawa z 26.11 1998 r. o finansach publicznych. Artykuł 6-8 GospKomU wprowadzają niewielkie zmiany. Ustawa ta nie wyklucza korzystania z takich form jak jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne. Zakłady budżetowe zostały zaliczone przez ustawę o finansach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Składanie oświadczeń woli

  Z działaniem woli w formach prawa cywilnego łączy się składanie oświadczeń woli w imieniu gminy lub innych podmiotów samorządowych. W tej materii wypowiadają się art.46 i 47 SamGminU oraz art.48 SamPowiatU i art.57 SamWojew.U. Chodzi tu o oświadczenie woli składane w zakresie zarządu mieniem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Zasada samodzielnego decydowania

  Z art.45ust.l SamGminU wynika ważna klauzula dotycząca zarządzania mieniem gminnym. Artykuł ten ustanawia mianowicie zasadę samodzielnego decydowania o mieniu komunalnym i jego składnikach. Ustawa o samorządzie województwa wprowadza również w art.58 ogólną klauzulę, że „wojewódzkie osoby prawne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie mienia samorządowego

  Ustawa z 10.05.1990 przewiduje nabycie mienia :

  z mocy ustawy

  decyzji wojewody

  inne sposoby nabycia to: dzierżawienie gruntów samorządowych, najem mieszkań komunalnych, emitowanie obligacji i ich zbywanie, otrzymywanie darowizn, podatki, opłaty lokalne, subwencje, dotacje, działalność...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt

Do góry