Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjator

  Charakterystyka

  Jako tezę wyjściową przyjąć można stwierdzenie A. Fowlera s. 170 i dalsze, który uważa, ze "... w negocjacjach, tak jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej aktywności, są ludzie z wrodzonym talentem i tacy, którzy radzą sobie z tym gorzej. Nie znaczy to jednak, że sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Richard Hicks

  Charakterystyka

  Hicks John Richard (ur. 8 kwietnia 1904 w Leamington Spa w Anglii zm. 20 maja 1989 w Blockley), wybitny ekonomista angielski.

  Po studiach w Uniwersytecie Oksfordzkim (1922-1926) wykładał w London School of Economics od 1926 do 1935 r., a potem w Manchester University w okresie 1935-1946, aby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /6 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt inwestycyjny

  Charakterystyka

  Projekt inwestycyjny - stanowi odzwierciedlenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Można go zdefiniować jak zbiór zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  Projekt inwestycyjny powinien zawierać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Definicja

  Szerzej na ten temat piszemy w kategorii zasobami ludzkimi|zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza przyczynowa

  Charakterystyka

  Analiza przyczynowa ustala odpowiednio wyizolowane czynniki (elementy), które uprzednio pociągnęły za sobą określone odchylenia, oraz stopień intensywności ich oddziaływania w określonym czasie i miejscu. Metodę tą można stosować tylko w tym przypadku, gdy między czynnikami a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /3 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka uczestnictwa

  Charakterystyka

  Środki finansowe wpłacane do funduszy inwestycyjnych zamieniane są na jednostki uczestnictwa.

  Wynika z tego, iż jednostka uczestnictwa jest prawem majątkowym odzwierciedlającym udział inwestora w majątku funduszu inwestycyjnego. Stąd też aby wycenić wartość swojej inwestycji inwestor...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda punktacji

  Charakterystyka

  Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda punktacji

  Charakterystyka

  Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt

Do góry