Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BILANS OTWARCIA

  Może być również bilansem założycielskim, sporządzonym na podstawie inwentarza, a będącym zestawieniem składników majątku i kapitału na dzień rejestracji spółki w sądzie lub na dzień wpisu do ewidencji gospodarczej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KSIĘGOWYCH

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych księgowych, rozwijające się środowisko informatyczne rachunkowości zwiększa jej możliwości informacyjne i podnosi komfort pracy księgowych, ale zarazem samoczynnie nie chroni przed wieloma zagrożeniami, takimi jak ryzyko utraty danych i zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS PŁATNICZY

  Zestawienie wszystkich transakcji prowadzonych przez kraj z zagranicą, czyli łączna wartość dewiz napływających do kraju oraz wszystkie wydatki dewizowe kraju. Transakcje w b.p. są dzielone na dwie grupy: bieżące oraz kapitałowe i finansowe.

  W zakres bieżących dochodów i wydatków (tzw. rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁY REWIDENT

  Audytor, osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych na podstawie upoważnienia ustawowego, na zasadzie wyłączności, oraz do wyrażania opinii na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania określonych danych finansowych (atestu) o ich rzetelności (zgodności z prawdą materialną) i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYNIKÓW ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

  Obejmuje badanie zysków i strat nadzwyczajnych, przy czym występowanie takich strat i zysków w prawidłowo działającej jednostce powinno być zjawiskiem sporadycznym.

  Cele badania. Badanie to polega na sprawdzeniu: istnienia, kompletności, praw i obowiązków, wystąpienia, prawidłowości wyceny, pomiaru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

  Operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.

  B.r.p. przeprowadzane są między stronami, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZAPASÓW

  Rewizja zapasów, weryfikacja pozycji zapasów, zapasy to: materiały, towary, wyroby gotowe i produkcja niezakończona. Program b.z. powinien umożliwiać ocenę kontroli wewnętrznej w odniesieniu do zapasów oraz ustalenie poprawnego stanu ilościowego zapasów na dzień bilansowy, a jednocześnie określenie ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE

  Polega na tym, że biegły rewident wysnuwa wnioski służące do oceny całej badanej zbiorowości na podstawie wybranej próby. Stosuje się je wtedy, gdy zbiorowość jest praktycznie nieograniczona i niemożliwe jest wykonanie badania pełnego. Jest to jedyna metoda, którą można wykorzystać ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWY PAPIER WARTOŚCIOWY

  Służy gromadzeniu przez bank emitujący środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymiennej. Papier taki w swojej nazwie zawiera wyrazy „bankowy papier wartościowy”, a jego treść obejmuje:

  1) wartość nominalną;

  2) zobowiązanie banku do:

  a) naliczania określonego oprocentowania według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZOBOWIĄZAŃ

  Dotyczy poszczególnych pozycji zobowiązań krótko- i długoterminowych prezentowanych w bilansie. Program badania powinien uwzględniać sprawdzenie istotności poszczególnych tytułów. Szczególną rolę odgrywa b.z. z tytułu dostaw i usług, które powinno być połączone z badaniem zakupu.

  Cele badania. B.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 038

  praca w formacie txt

Do góry