Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe grupy kapitałowe

  Mogą być tworzone przez banki akcyjne ale jedynie takie, w których kapitał akcyjny w całości należy do:

  1.Skarbu Państwa

  2.Banku państwowego

  3.Przedsiębiorstwa państwowego

  4.Spółki akcyjnej, której kapitał akcyjny należy do Skarbu Państwa

  5.Narodowego Banku Polskiego

  - Każdy z banków może...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

  Uważa się, że specjalne uprawnienia banków, prowadzące do ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw klientów banków, nie są dyktowane względami interesu publicznego, lecz służą wyłącznie prywatnym interesom komercyjnych instytucji bankowych.

  1)zabezpieczenia wierzytelności banku

  możliwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja bankowych papierów wartościowych

  Bankowe Papiery Wartościowe zanim weszła ustawa Prawo Bankowe nazywane były papierami wartościowymi, których emitentem był bank. W ustawie nie umieszczono normatywnej definicji, określono natomiast cele i warunki takiej emisji. Doktryna mówi, że jest to kategoria papierów wierzycielskich znajdujących się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje bankowe

  Gwarancje bankowe uregulowane są w ustawie prawo bankowe w rozdziale VI. Jest to jakaś forma zabezpieczenia i zawsze jest podmiot kwalifikowany (sensu stricto). Gwarancji bankowej może udzielać tylko bank.

  Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje bankowe, poręczenia, a także otwierać i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa ubezpieczeniowa

  Charakterystyka

  Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa ubezpieczeniowa

  Charakterystyka

  Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa ubezpieczeniowa

  Charakterystyka

  Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje polityk cenowych

  Charakterystyka

  Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.

  Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje polityk cenowych

  Charakterystyka

  Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.

  Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje polityk cenowych

  Charakterystyka

  Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego.

  Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt

Do góry