Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień podstawowe przyrządy antropometryczne i opisz ich wykorzystanie

  W skład podstawowych przyrządów antropometrycznych wchodzą:

  - liberometr Wolańskiego – służy do pomiarów cech długościowych małego dziecka w pozycji leżącej,

  - antropometr typu Martina – służy do pomiarów długościowych dzieci w pozycji stojącej.

  - waga niemowlęca – służy do określani8a masy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

  1. Metoda Mory należy do grupy technik fotogrametrii przestrzennej (fototopografii).

  Polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej „fotografii”. Dzięki specjalnemu systemowi optycznem7u komputer wyznacza trójwymiarowy obraz np. pleców i dokładnie analizuje ponad 40 parametrów w płaszczyźnie czołowej i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcjonalna ocena postawy ciała?

  Funkcjonalna ocena postawy ciała polega na zbadaniu właściwości funkcjonalnych postawy ciała. Obejmuje także pomiary ruchomości stawów i gibkości kręgosłupa. Możemy badać ruchomość bierną stawów (badający porusza kończyna badanego aż do oporu) lub ruchomość czynną (badany sam wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz metodę sylwetkową oceny postawy

  Metoda sylwetkowa polega na porównaniu sylwetki badanego dziecka z profilu do jednego z opracowanych wzorców.

  Oceniając stosunek między kifozą piersiową a lordozą lędźwiową zaliczamy badanego do zespołu typów kifotycznych (kifoza większa od lordozy), równoważnych (kifoza w przybliżeniu równa lordozie)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ocenę postawy ciała za pomocą metody punktowania

  Metoda punktowania polega na oznaczaniu punktami „karnymi” odchyleń w ułożeniu poszczególnych jej elementów. System ten umożliwia wnikliwą ocenę niektórych drobniejszych odchyleń w postawie ciała. W celu zobiektywizowania sposobu oceny postawy ciała metodą punktowania należy posługiwać się ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw charakterystyczne cechy prawidłowej postawy ciała

  Ogólnie prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się następującymi cechami:

  - prostym ustawieniem głowy,

  - fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałowej oraz prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,

  - dobrze wysklepioną klatką piersiową; przednia ściana klatki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zmiany ukształtowania miednicy, kończyn dolnych i stopy w procesie posturogenezy

  W procesie posturogenezy u dzieci rozpoczynających chodzenie miednica ustawiona jest pionowo i w miarę kształtowania się krzywizn fizjologicznych kręgosłupa zwiększa swoje nachylenie ku przodowi. W okresie pokwitania u dziewcząt fizjologiczne nachylenie miednicy ku przodowi jest większe niż u chłopców...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz zmiany wielkości i kształtu klatki piersiowej

  Obwód klatki piersiowej w pierwszym roku życia powiększa się ok. 42-50% (tj. Przeciętnie 13 cm), w drugim roku życia o ok. 9% i 4-7% w trzecim i czwartym. Szerokość i głębokość klatki piersiowej są prawie równe, jednak wraz z wiekiem następuje spłaszczenie klatki piersiowej (prze2waga szerokości nad...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kształtowanie się krzywizn kręgosłupa w ontogenezie

  Kształtowanie się krzywizn kręgosłupa w trakcie ontogenezy przebiega w sposób następujący: w okresie płodowym występuje ogólna kifoza tylnej ściany tułowia. Noworodek posiada niemal zupełnie prosty kręgosłup. W wyniku pracy mięśni karku towarzyszących podnoszeniu głowy kształtuje się lordoza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega proces posturogenezy?

  Proces posturogenezy polega na kształtowaniu się postawy ciała w ontogenezie. Trzonem postawy ciała jest kręgosłup. Elementem umożliwiającym mu wytrzymywanie znacznych obciążeń są jego krzywizny fizjologiczne. Wytwarzają się one w związku z pionizacją osobnika poddawanego znacznym i zmiennym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry