Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ruchomy czas pracy

  Charakterystyka

  Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /8 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomy czas pracy

  Charakterystyka

  Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /8 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitness

  Charakterystyka

  Sam wyraz "fitness" to połączenie słów "fit" i "ness". "Fit" według słownika angielsko - polskiego to "być w formie". Fitness jak podaje Dorota Olex-Zarychta to "różnorodne rodzaje zorganizowanych zajęć ruchowych posiadający ściśle określone cele oraz swoiste podstawy metodyczne;...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /6 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak obliczamy wartości unormowane cech i do czego one służą

  Jeżeli odejmiemy od każdej obserwacji (xi) średnią arytmetyczną ( ) i podzielimy tę różnicę przez odchylenie standardowe (s), to otrzymamy wartości unormowane cechy X:

  Wartości unormowane (standaryzowane) mogą być dodatnie i ujemne. Wartość unormowana będzie ujemna wtedy, gdy sam pomiar jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

  Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

  Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj miary tendencji centralnej

  1. Średnia arytmetyczna – oznacza się ją symbolem , w ten sposób stwierdzamy, że jest to wartość średnia od zmiennej X. Średnia arytmetyczna jest sumą wielkości wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N):

  Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz lokalizację i wyjaśnij, do czego służy pomiar fałdów skórno - tłuszczowych

  Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych – umożliwiają określenie zawartości tkanki tłuszczowej, jej rozkładu na ciele oraz ocenę stanu odżywienia. Zasadą pomiaru jest uchwycenie w opisanym miejscu fałdu skórno-tłuszczowego palcami-kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnięcie go od powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

  Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej. A w pogłębionej diagnozie wykorzystujemy również pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz technikę wykonywania pomiarów podstawowych cech antropometrycznych

  1. Masa ciała – oznaczana jest u małego dziecka na wadze niemowlęcej u dziecka starszego na wadze lekarskiej. Ważony powinien być rozebrany.

  2. Wysokość ciała – do 15-18 miesiąca życia mierzona jest jako długość w pozycji leżącej na plecach liberometrem. Jest to odległość od szczytu głowy do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz podstawowe płaszczyzny i linie ciała

  - płaszczyzna środkowa strzałkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je symetrycznie na części: lewą i prawą. Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są płaszczyznami strzałkowymi;

  - płaszczyzna czołowa główna – prostopadła do płaszczyzny strzałkowej przechodzi przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry