Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij znaczenie pojęć: wiek kalendarzowy, wiek biologiczny, wiek rozwojowy

  Wiek kalendarzowy nie jest i nie może być miarą dojrzałości biologicznej osobnika. Znajomość wieku kalendarzowego osobnika jest punktem wyjścia przy ocenie rozwoju fizycznego. Do obliczenia wieku kalendarzowego potrzebna jest data badania i data urodzenia dziecka. Dane przedstawiamy w postaci ułamka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz pięciostopniową skalę Tennera, służącą do oceny wieku cech płciowych

  Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera:

  A. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M-mamma):

  M1 - faza dziecięca. Otoczka brodawki sutkowej b lada, płaska;

  M2 – poszerzenie i uwypuklenie otoczki brodawki sutkowej, tzw. stadium pączka;

  M3 –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj metodę atlasową i punktową w ocenie wieku kostnego

  Istnieją dwie zasadnicze ze grupy metod oceny wieku kostnego: jednosegmentowe – oceny dokonujemy na podstawie jednego odcinka ciała, opierając się na założeniu, że zaawansowanie procesu kostnienia jest zbliżone we wszystkich częściach ciała; wielosegmentowe, w przypadku których oceny dokonuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadnicze etapy rozwoju kości długich

  W analizie stopnia rozwoju kości długich uwzględnia się następujące cechy:

  - pojawienie się pierwotnego punktu kostnienia,

  - stadium wzrostu,

  - kształtowanie się nasad,

  - osiągnięcie ostatecznego kształtu,

  - zespolenie się nasad z trzonem.

  Zespolenie nasad z trzonami kości następuje u...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz kryteria określania wieku rozwojowego?

  Rozwojowy (fizjologiczny) W wiek dziecka można oceniać na podstawie wielu różnych cech. Najczęściej przy określaniu wieku rozwojowego (fizjologicznego) posługujemy się następującymi kryteriami:

  1) wiekiem morfologicznym (sylwetki),

  2) wiekiem kostnym (szkieletowym),

  3) wiekiem zębowym,

  4) wiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet

  Charakterystyka

  Słowo Internet jest zbitką wyrazów interconnection (połączenie) i network (sieć komputerowa). Neologizm ten jest określeniem dla setek połączonych ze sobą sieci komputerowych, zwykle bardzo różnych technologicznie.

  Jest to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia

  Charakterystyka

  Unia jest to umowa pomiędzy państwami, wyróżniamy 3 rodzaje:

  celna, polega na zniesieniu barier celnych miedzy krajami członkowskimi i wprowadzenie jednej wspólnej zewnętrznej taryfy celnej w relacjach miedzy dowolnymi krajami członkowskimi i krajami spoza unii celnej. gospodarcza i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja

  Charakterystyka

  Fundacja - forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.<br

  Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) nie zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór korporacyjny

  Charakterystyka

  Nadzór korporacyjny (ang. Corporate Governance) - system kontroli oraz nadzoru nad korporacją, pełniony przez jej właścicieli oraz pozostałych interesariuszy (pracowników, dostawców, kooperantów.

  Geneza nadzoru korporacyjnego

  Pojęcie nadzoru korporacyjnego jako pierwszy wprowadził Adam...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność

  Charakterystyka

  Podstawowe zasady teorii użyteczności sformułował w XIX w. niemiecki ekonomista H. H. Gossen. Zajmował się on badaniem decyzji podejmowanych przez konsumentów. Gossem wprowadził pojęcie użyteczności jako subiektywnej przyjemności, satysfakcji czy zadowolenia wynikającego z konsumowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /2 891

  praca w formacie txt

Do góry