Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE

  Planowanie, preliminowanie, do lat dziewięćdziesiątych XX w. słowo „budżet” kojarzono wyłącznie z budżetem państwa. W Leksykonie finansowo-księgowym występują obok budżetu państwa jeszcze inne hasła: budżet centralny, budżet dodatkowy, budżet kapitałowy, budżet nadzwyczajny, budżety...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH

  Koszty wydziałowe to koszty związane z ruchem, organizacją, kierownictwem i obsługą wydziałów wytwórczych, wyodrębnionych jako miejsca powstawania kosztów. W ewidencji dla kosztów wydziałowych stosuje się podział na pozycje szczegółowe umożliwiające analizę tych kosztów. Podział uwzględnia przede...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON SKARBOWY

  Dokument potwierdzający zaciągnięcie zobowiązania przez rząd państwa emitującego papier wartościowy. W Polsce b.s. emitowane są w odcinkach o z góry określonych nominałach i sprzedawane z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej na przetargach organizowanych przez NBP. Po upływie terminu, na jaki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFIKATA

  Refakcja, opust od ceny sprzedaży, przyznawany z powodu gorszej jakości produktów, ubytków naturalnych, warunków dostawy. B. może być przyznana na życzenie kupującego (przez złożenie uzasadnionej reklamacji) lub z inicjatywy sprzedającego. W przypadku sprzedaży produktów narażonych na naturalne ubytki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROKER

  Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny, w świetle ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym b. jest osoba fizyczna albo prawna mająca wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru b.

  Zezwolenie wydaje się na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET

  Istnieje wiele definicji b. jako instytucji publiczno-prawnej. Z ekonomicznego punktu widzenia b. to scentralizowany zasób pieniężny przeznaczony na pokrycie stałych potrzeb społeczeństwa, gromadzony i rozdzielany w formie bezzwrotnej.

  Z prawnego punktu widzenia b. państwa to roczny plan dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ

  Koszty robocizny bezpośredniej obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w procesie wytwórczym (wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników), które bez względu na stosowaną formę płac (akord, dniówka, dniówka z premią) można na podstawie dokumentacji odnieść do konkretnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON KOMERCYJNY

  Weksel komercyjny, KWIT, commercial paper, instrument finansowy o charakterze dyskontowym umożliwiający pozyskanie kapitału krótkoterminowego. Jego emitentem są najczęściej przedsiębiorstwo lub instytucja finansowa, a jego emisja jest często gwarantowana i przeprowadzana przez banki. B.k. jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON PIENIĘŻNY

  Jego emitentem jest NBP. Służy regulowaniu podaży pieniądza, czyli jest instrumentem polityki pieniężnej. B.p. ma określoną wartość nominalną i termin wykupu, który liczony jest od daty zakupu uwidocznionej na bonie. NBP oferuje b.p. na przetargach. B.p. są dokumentami na okaziciela, jednakże na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON

  Dłużny papier wartościowy z terminem wykupu nieprzekraczającym roku, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela bonu, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia w terminie wynikającym z warunków emisji. Bon jest dokumentem na okaziciela, ale może występować...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry