Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika - Kiedy dorośli sami staną się źródłem i ośrodkiem emancypacji

  Kupffer pyta kiedy dorośli staną się źródłem i obrokiem emancypacji

  Gdy mówimy dorośli mamy na myśli rodzaj udogodnienia, co kryje się za pojęciem dorosły. Są to na pewno rodzice, ludzie od 18 roku życia, sąsiedzi. Otrzymujemy wtedy grupę ludzi zróżnicowanych wiekowo, kulturowo i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /3 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Idea kształcenia ustawicznego – geneza i przedstawiciele

  Demokratyzacja życia społeczno politycznego i urynkowienie gospodarki wymusiły na polskiej praktyce szereg zmian:

  - powstało mnóstwo szkół wyższych, także prywatne

  - powstało dużo przedszkoli

  - powstał rynek edukacyjny, oraz konkurencja na tym rynku

  W wyniku umasowienia na poziomie wyższym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /7 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Główne problemy postmodernistycznego świata

  Założeniem postmodernizmu jest teza, że społeczeństwo nie jest już jednolite, gdyż składa się z wielu różnych jednostek.

  W postmodernizmie zrywa się z optymalnym wychowaniem. Nie ma autorytetów, norm, posłuszeństwa.

  Dominująca kategoria w postmodernizmie to dobrowolność.

  Postmodernizm dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Wpływ postmodernizmu na edukacje dorosłych i andragogikę

  Postmodernizm – zrodził kryzys kultury i cywilizacji XX wieku. Jest efektem kryzysu kultury zachodniej po II wojnie. W Polsce oznaczał przejście z totalitaryzmu do ustroju liberalnego. Wiedzę utożsamia się tu z władzą. Zdobywamy wiedzę by móc zrozumieć rzeczywistość. Zmieniła się wielość źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /6 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Wpływ edukacji na dorosłość

  Zdobyta wiedza pomaga w rozwiązywaniu problemów osobistych, zawodowych lub społecznych, oraz daje zadowolenie.

  - rozwijanie swojej osobowości

  - rozwijanie sprawności fizycznej

  - poprawa wykształcenia

  - chęć poprawy statusu materialnego

  - zdobycie nowych wiadomości i umiejętności

  - wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura uczestnictwa

  Charakterystyka

  Kultura, która zachęca konsumentów oraz fanów do aktywnego udziału w procesie tworzenia oraz dystrybucji nowo powstałych treści.

  W latach 90' XX w. często podkreślało się wpływ interaktywnych technologii medialnych, które głównie tworzyły kulturę. Dziś skłania się bardziej do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura uczestnictwa

  Charakterystyka

  Kultura, która zachęca konsumentów oraz fanów do aktywnego udziału w procesie tworzenia oraz dystrybucji nowo powstałych treści.

  W latach 90' XX w. często podkreślało się wpływ interaktywnych technologii medialnych, które głównie tworzyły kulturę. Dziś skłania się bardziej do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura uczestnictwa

  Charakterystyka

  Kultura, która zachęca konsumentów oraz fanów do aktywnego udziału w procesie tworzenia oraz dystrybucji nowo powstałych treści.

  W latach 90' XX w. często podkreślało się wpływ interaktywnych technologii medialnych, które głównie tworzyły kulturę. Dziś skłania się bardziej do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

  Charakterystyka

  Druga, obok mikroekonomii główna gałąź ekonomii. Makroekonomia zajmuje się strukturą, osiągnięciami i zachowaniem gospodarki jako całości. Aby obraz jej działania był przejrzysty upraszcza się analizę poszczególnych elementów.

  Głównym przedmiotem zainteresowań makroekonomii...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja popytowa

  Charakterystyka

  Inflacja popytowa - określana jest także jako inflacja nabywców, występuje wtedy gdy globalny popyt jest większy od możliwości jego zaspokojenia. Społeczeństwo wówczas konkuruje o ograniczony zasób dostępnych dóbr i usług. Wzrost globalnego popytu jest spowodowany zwiększeniem się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry