Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika - Rozumienie dorosłości przez Avancina

  Avanzina widzi proces rozwoju jako proces powolnej ewolucji – dorosłość oznacza dopełnienie, zakończenie powolnej ewolucji. Pojęcie adultus jest imiesłowem czasu przeszłego, podczas gdy wyraz adolescens jest imiesłowem czasu teraźniejszego, tego samego czasownika – dorosłość.

  W okresie dojrzewania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Zainteresowania ludzi dorosłych

  Zainteresowania ludzi dorosłych dotyczą:

  - polityki

  - praw i obowiązków obywatelskich

  - zagadnień demokracji i samorządności

  - odpowiedzialności i współodpowiedzialności za dom rodzinny, za firmę i zakład pracy, za środowisko lokalne

  Dziedziny zainteresowań:

  - geografia(w związku z wyjazdami za...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Motywy kształcenia uczących się dorosłych

  Motyw – (wg J. M. Murray)- jest tym wewnętrznym czynnikiem, który inspiruje, ukierunkowuje i integruje zachowania człowieka.

  Motyw – (wg J. P. Guilford)- każdy określony wewnętrzny czynnik, lub stan, który prowadzi do rozpoczęcia i podtrzymania aktywności.

  Wielu psychologów ten wewnętrzny stan określa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Potrzeby ludzi dorosłych wg Irwinga Lorge’a

  Amerykański psycholog I. Lorge (Lordż) w 1947 roku na podstawie swoich badań podzielił pragnienia ludzi dorosłych na 4 grupy:

  1) co ludzie pragną zyskać

  2) czym ludzie chcą być

  3) co ludzie chcą robić

  4) czego ludzie pragną sobie oszczędzić

  Ad. 1 Co ludzie pragną zyskać ?

  - zdrowie -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Treści kształcenia ludzi dorosłych

  Czas transformacji ustrojowej narzuca zupełnie inny model kształcenia.

  Wyznacznikiem, podstawa zmian ustrojowych jest proces demokratyzacji, który ogarnia cały , to uruchomienie procedur demokratycznych, polegających na możliwości wyboru swych reprezentantów, ma być to możliwie świadomy wybór, czyli taki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Cele kształcenia dorosłych w ujęciu historycznym

  W edukacji ludzi dorosłych która jest świadoma, ważna role odgrywa jej cel. Właściwe wyniki edukacji dorosłych może otrzymać ten, kto wie co chce osiągnąć. Cel w edukacji dorosłych był zawsze uwarunkowany historycznie. Inne były cele w wieku XVIII – początki działalności oświatowej. Inne cele...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Edukacja dorosłych wobec narastającego zagrożenia ekologicznego

  Człowiek funkcjonujący w świecie – funkcjonuje w świecie stworzonym przez siebie. Sztuczny świat jest po to, by było mu wygodnie. W ten sposób dystansujemy się od środowiska naturalnego, którego jesteśmy istotnym elementem(człowiek istota natury) – podlegamy prawom natury.

  R. Dubos – francuski badacz...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Teoretyczna propozycja rozumienia dorosłości przez C.C. Cogginsa

  Proces dorosłości na skali wzrost – regres. Dorosłość to proces rozwoju psychicznego, który jest usytuowany w postawach:

  1) postawa wobec siebie

  - wzrost samoświadomości

  - adekwatność samooceny

  - koncentracja na samorozwoju

  2)postawa wobec innych

  - rozumienie innych ludzi(im bardziej ich rozumiemy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Koncepcja kształcenia ustawicznego E. Faure’a

  Koncepcja kształcenia ustawicznego Edgarda Foure

  Edgar Faure, szef UNESCO (Międzynarodowa Organizacja zajmująca się edukacją) przygotował raport pt. „Uczyć się, aby żyć”.

  Edukacja stanowi ten rodzaj aktywności ludzkiej, że podejmowana jest nie tylko w celu przekazywania i kształcenia umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Co sądzisz o poglądach postmodernizmu z punktu widzenia człowieka dorosłego

  Człowieka dorosłego postrzegamy jako jednostkę autonomiczną w pełni zdolną samodzielnie decydować o własnym losie , potrafiącą samodzielnie wyznaczać sobie cele oraz zdolną do samokształcenia. Andragogika w klasycznym jej rozumieniu ma pomagać dorosłemu człowiekowi w wyborze „drogi” w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt

Do góry