Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CENA ZAKUPU

  Zawiera się w cenie nabycia składnika majątku i jest także nazywana ceną fakturową netto. Zakup danego składnika majątku obrotowego często wiąże się z ponoszeniem kosztów zakupu, do których m.in. zaliczyć można: transport, ubezpieczenie, opakowania jednorazowego użytku, koszty załadunku i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA HISTORYCZNA

  Powszechnie przyjęta w rachunkowości zasada ustalania wartości operacji gospodarczych i pozycji sprawozdań finansowych na podstawie cen uzyskania składników majątkowych. Przez ceny uzyskania składników majątkowych rozumie się rzeczywiste ceny ich nabycia lub rzeczywiste poniesione jednostkowe koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ZBYTU

  Stosowana jest przez przedsiębiorstwa - sprzedawcę swoich produktów. Mogą to być również jednostki zajmujące się importem lub skupem. C.z. powinna pokrywać koszt własny sprzedanego produktu oraz realizację zaplanowanego zysku. W przypadku przedsiębiorstw objętych podatkiem akcyzowym cena zbytu powinna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA HURTOWA

  Cena sprzedaży wyznaczana przez jednostki zajmujące się hurtową sprzedażą towarów przez dodanie do ceny zbytu, po jakiej nabyli dany składnik majątku obrotowego, marży handlowej. Marża handlowa powinna zapewnić pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizację założonego zysku.

  C.h. jest ceną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET PRODUKCJI

  Element procesu budżetowania. Jego celem jest upewnienie się, że zdolności produkcyjne danej jednostki są w stanie zapewnić odpowiedni poziom sprzedaży oraz utrzymanie niezbędnych zapasów produktów. B.p. jest sporządzany w ujęciu ilościowym. Jego realność zależy od rzetelności przygotowania budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET SPRZEDAŻY

  Wielkość i struktura sprzedaży determinują wykorzystanie potencjału produkcyjnego jednostki gospodarczej i jej sytuację finansową. Z tego powodu b.s. jest najważniejszy w grupie wszystkich budżetów. Jest on jednocześnie najtrudniejszy do opracowania, ponieważ trudno jest przewidzieć zachowania klientów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

  Budowy wykonuje się w celu wymiany zużytych lub powiększenia stanu istniejących środków trwałych. Może ona polegać na zakupieniu lub wytworzeniu majątku nowego lub rozbudowie istniejących obiektów, powodującej istotną zmianę ich cech fizycznych, użytkowych lub przeznaczenia. Budowy powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ZAKUPU MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Opracowuje go kierownik działu zaopatrzenia. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie planowanej ilości materiałów, odpowiedniej jakości, we właściwych terminach, po cenach nie wyższych od zaplanowanych. Przy sporządzaniu b.z.m.b. należy uwzględnić zapas początkowy i zapas końcowy surowców. Zakupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Określa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio zużywane do zaplanowanej produkcji. Znając przewidywaną wielkość produkcji, strukturę asortymentową oraz normatywy zużycia materiałów, ustala się zapotrzebowanie na surowce, uwzględniając zapas początkowy i końcowy materiałów. Zapotrzebowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW SPRZEDAŻY I ZARZĄDU

  Koszty sprzedaży stanowią koszty pośrednie poniesione w fazie zbytu w związku z prowadzoną działalnością. Obejmują one: 1) prowizje na rzecz pośredników; 2) koszty transportu wyrobów do miejsca przeznaczenia; 3) koszty opakowań wysyłkowych objętych ceną zbytu; 4) opłaty za usługi spedytorów wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 876

  praca w formacie txt

Do góry