Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne

  Wychowanie fizyczne wykształca u danej jednostki kulturę fizyczną, która jest wyrazem określonej postawy wobec własnego ciała i aktywnej troski o swój rozwój, sprawność i zdrowie, jest umiejętnością organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Działy teorii wychowania estetycznego

  Istnieją takie działy teorii wychowania jak:

  - teoria wychowania plastycznego,

  - teoria wychowania muzycznego,

  - teoria wychowania literackiego,

  - teoria wychowania filmowego,

  - teoria wychowania teatralnego,

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Dwa znaczenia funkcji moralnej

  1) musza do przyjęcia wartości prezentowanych w dziele,

  2) kształtuje wrażliwość moralną,Wychowanie przez sztukę w szkole realizowane jest w stopniu niewystarczającym.

  Jest bardzo mało czasu na te zajęcia. Te lekcje prowadzone są w sposób budzący kontrowersje, ponieważ polegają głównie na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Ścierały się tu dwa stanowiska

  1. Zapoczątkowane przez Platona, który mówił, że kształtując moralność człowieka należy prezentować mu poprzez sztukę tylko wzniosłe czyny i wszystko to, co jest godne naśladowania,

  2. Wywodzące się od Arystotelesa. Zakładające, że poprzez sztukę należy pokazywać złożoność, egzystencję...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Funkcje sztuki

  Przez funkcje sztuki rozumiemy pewne korzyści jakie przynosi człowiekowi kontakt ze sztuką, czyli co człowiek zyskuje poprzez kontakt ze sztuką:

  1. funkcja poznawcza

  – człowiek nabywa wiedzy; czyli sztuka jako źródło wiedzy o człowieku tzn. o stylu życia ludzi w innych epokach historycznych o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne - Trzy różne sposoby rozumienia sztuki

  1) jako umiejętność

  - sztuka będzie obejmować to wszystko, co powoduje, że człowiek zdolny jest do tworzenia tego, co budzi ogólny zachwyt. Sztuka będzie utożsamiana z predyspozycjami człowieka do tworzenia czegoś co budzi podziw. W tym rozumieniu sztuka będzie odnosiła się do umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie estetyczne

  Ma na celu przygotowanie człowieka do odbioru wartości piękna. Piękno należy do podstawowych wartości i do najstarszych pojęć w kulturze staro europejskiej. Starożytni grecy odnosili piękno do postaci człowieka, do myśli i twierdzili, że piękne mogą być oblicza. Z czasem piękna zaczęto używać...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie umysłowe - Cele wychowania umysłowego

  • kształtowanie zdolności poznawczych,

  • rozwój motywacji do dążenia i poszukiwania informacji,

  • pogłębianie wrażliwości intelektualnej,

  • kształtowanie kultury umysłowej,

  Wychowanie umysłowe jest rzeczą bardzo ważną. Ważne jest aby kształtować zdolność logicznego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie umysłowe - Cele wychowania umysłowego wg. Okonia

  - najogólniej celem wychowania umysłowego jest rozwój sfery intelektualnej człowieka. W tym znaczeniu wychowanie umysłowe ma prowadzić do tego, że człowiek będzie potrafił.

  • kierować własną aktywnością praktyczną i poznawczą,

  • koordynować tę działalnością,

  W tym sensie elementami wychowania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie umysłowe

  Głównym założeniem wychowania umysłowego jest założenie, że nie można kształtować osobowości człowieka bez ukształtowania intelektu, czyli główne założenie mówi, że w praktyce nie można odrywać nauczania od wychowania. Twierdzenie to ma długą historię, można ja wiązać już z Herbartem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt

Do góry