Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Trzy zagadnienia programu wychowania fizycznego

  1) zadania stawiane przed zorganizowanym procesem wychowania fizycznego na tle potrzeb rozwojowych ucznia:

  - kierując procesem wychowania fizycznego, nauczyciel musi się liczyć z tzw. warunkami wychowania, które określają dostępność i celowość użycia danych środków i metod. Są to: wiek, płeć, stan...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /30.08.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Treści wychowania fizycznego

  W kategoriach praktyki pedagogicznej treść wychowania fizycznego rozbita jest na 3 kręgi formalne Kręgi te tworzą harmonijną całość i pozostają we względnej równowadze, przy czym kręgi zewnętrzne wspierają krąg wewnętrzny.Na tle schematu trzech kręgów jasno rysuje się rola pedagoga jako:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /30.08.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacja

  Reprezentacja

  Reprezentacja- z łacińskiego representatio rozumiany potocznie jako reprezentowanie czyichś interesów przez osobę, grupę osób czy instytucję występującą w czyimś imieniu (J. Tokarski 1970, s 640). Mówiąc o reprezentacji należy przytoczyć termin o węższym znaczeniu - zastępstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - KOREKTYWNA (poprawcza)

  - Treścią korektywy jest wychowawcza interwencja we wszelkich przypadkach odchyleń rozwojowych, możliwych do zlikwidowania lub złagodzenia środkami wychowawczymi (ćwiczeniem)

  - Funkcja korektywna nie zacieśnia się do zabiegów poprawiających postawę ciała , a więc do korekty ortopedycznej. Obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - KOMPENSACYJNA (wyrównawcza)

  - kompensacja – zorganizowany system bodźców dopełniających oraz antybodźców, mających równoważyć ślepe działanie zbyt daleko posuniętej adaptacji. (czyli np. wad postawy, asymetrii, jednostronności)

  - działa profilaktycznie – poprzez dobór i stosowanie bodźców rozwojowych pod względem jakościowym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - ADAPTACYJNA (przystosowawcza)

  - Życie to ciąg procesów adaptacyjnych (min. Do środowiska biogeograficznego, społecznego, do zawodu i zamiłowań pozazawodowych)

  - Bez prawidłowo wykształconych mechanizmów adaptacyjnych niemożliwe byłoby życie w ciągle zmieniających się warunkach. Skrajnymi przykładami na to są; przetrwanie wojny...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne: Funkcje wychowania fizycznego - STYMULATYWNA (pobudzająca)

  - Środowisko naturalne nie dysponuje pewnymi bodźcami, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka, a postęp cywilizacyjny powoduje ograniczenia ruchowe. W związku z tym niezbędne jest wytworzenie sztucznych bodźców poprzez zaaranżowanie odpowiednich sytuacji rzeczywistych lub umodelowanych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Cele wychowania fizycznego (wg. Floriana Znanieckiego)

  1) cel higieniczny

  - troska o jakość i ilość przyszłych pokoleń

  - zachowanie czystości biologicznej (np. przepisy dotyczące zachowania się matki w czasie ciąży)

  2) geneonomiczny

  - dążenie do zachowania i utrwalenia pożądanych typów geneonomicznych

  3)obyczajowo-estetyczny

  - ideał estetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Miejsce teorii wychowania fizycznego

  - Zasięg wpływu ćwiczeń fizycznych na kształtowanie się życiowych postaw człowieka rozstrzygnął P. Coubertin twierdzeniem, że potrafią one kształcić wszystkie cechy fizycznej sprawności (siła, szybkość, zręczność w działaniu, odporność na zmęczenie) ale nie przesądzają ich wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Kryteria kultury fizycznej

  - tryb życia

  - ukształtowane nawyki

  - przekonania

  - zamiłowania

  - konkretne umiejętności osobnika

  - wychowanie fizyczne stanowi doskonały przykład wychowania przez kulturę i dla kultury

  – stanowi integralną część wszechstronnego procesu wychowania, a więc takiego, które uwzględnia kształcącą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry