Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu

  W tym procesie wychowanek staje się coraz to bardziej partnerem wychowawcy. Może stale podejmować dialog na temat mojego rozwoju. jej ramach człowiek wierzy, że własna aktywność w znacznym stopniu zależy od niego samego. Aby stać się podmiotem trzeba dokonać świadomych założeń dotyczących samego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces wychowania

  Proces wychowania (Górniewicz) - ciąg działań, zmian, które są w jakimś stopniu uporządkowane i wynikają jedne z drugich, coś, co ma określony kierunek postępowania, określoną strukturę i właściwości.

  Struktura:

  Górniewicz wyróżnia 2 warstwy:

  • Warstwę aksjologiczną – ideały i cele...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /3 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości preferowane w wychowaniu

  altruizm- A. Comte; troska o dobro osoby lub grupy osób, polega na świadomym świadczeniu jakiejś przysługi nie oczekując niczego w zamian, bezinteresownie, dobrowolnie; potrezba troski o innych. Bezinteresowność w sferze materialnej i cielesnej

  odpowiedzialność- gdy ktoś jest za coś odpowiedzialny lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat wartości nad celami wychowania

  1. Wartości uprawomocnieniem celów wychowania.

  Na ogół celowi wychowania, cieszącemu się powszechną aprobatą społeczną, przysługuje określona wartość, będąca jednocześnie jego uzasadnieniem. W stanowieniu celów wychowania konieczne jest odwoływanie się do wartości, a zwłaszcza do wartości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje celów wychowania

  - Cele stanowią punkt odniesienia, do którego w procesie dydaktyczno-wychowawczym wszystko się przymierza i ocenia.

  - Cele mają znaczenie regulacyjne, zabezpieczają przed nadmiernym rozbudowaniem środków.

  - Cele spełniają funkcję organizującą wobec treści, metod, form organizacyjnych, kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele wychowania

  Cele wychowania to normy postulujące określone stany rzeczy, czyli standardy wychowawcze, wskazujące na pożądane cechy osobowości i zachowania. Określają one pewne ogólne zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie.

  Klasyfikacja

  Wg. Sośnickiego:

  -ostateczne- finalne do których dążymy

  -etapowe-...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływanie wychowania

  Niedyrektywne Pośrednie - wspomaganie rozwoju wychowanków, dyskretne dopingowanie ich do osobistego angażowania się w proces samowychowania

  Dyrektywne Bezpośrednie - bezpośrednie dokonywanie zmian w rozwoju wychowanków, zakłada wywołanie wpływu na owe zmiany głownie przez osoby dorosłe, wychowanie odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja definicji wychowania

  S. Kunowski

  definicje prakseologiczne, według których wychowanie jest rów­noznaczne z oddziaływaniem wychowawców na wychowanków,czyli z ich „urabianiem";

  definicje ewolucyjne, upatrujące w wychowaniu proces samorzut­nego rozwoju wychowanka, w tym szczególnie w wyniku nabywa­nego przez niego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje wychowania

  Wg A. Góreckiej - „dynamiczny, złożony układ oddziaływań społecznych, instytucjonalnych, interpersonalnych, pośred­nich i bezpośrednich, wywołujących zmiany w osobowości człowieka tym oddziaływaniom poddawanego”

  Wg E. Durkheima - „wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń doro­słych na te, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja wychowania - ujęcie szerokie, ujęcie wąskie

  SZEROKIE – „Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.” Tchorzewski

  WĄSKIE – aspekt teleologiczny (musi być wyraźnie określony cel) i prakseologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /842

  praca w formacie txt

Do góry