Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda karania

  Oddziaływanie wychowawcze za pomocą świadomie stosowanych kar, celem zapobieżenia powtórzeń, zachowań negatywnych poprzez wyrażenie dezaprobaty, upomnienia, nagany, wykluczenia udziału w zabawie.

  Nie może być poniżaniem godności karanego, nie wolno stosować kar fizycznych, nie karać w gniewie, nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Style kierowania wychowawczego

  - Styl demokratyczny- przekazywanie przez wychowawcę wielu funkcji do samodzielnego wykonania. Członkowie podejmują decyzje dot. spraw klasy, prowokuje dyskusje, członkowie sami kontrolują wykonywanie zadań. Wychowawca sam jest uczestnikiem zajęć. panują życzliwe i koleżeńskie kontakty a praca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Cele wychowania ku podmiotowości

  a. orientacja podmiotowa i jej rozwijanie - (orientacja, zdolność do obdarzania człowieka sygnałów z otoczenia i właściwego na nich reagowania);

  Orientacja podmiotowa – nastawienie na aktywność sprawczą, które obejmuje:

  - generatywność – twórczość, kreatywność, zdolność człowieka do wybaczania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Wychowanie ku podmiotowości

  Relacja zachodząca między ludźmi, którzy obdarzając się nawzajem szacunkiem i zaufaniem, otwierają się na siebie (na wzajemne wpływy), pobudzając nawzajem do aktywności, która jest podstawą budowania statusu podmiotowego; celem wychowania ku podmiotowości jest budowanie podmiotowości, czyli rozwijanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Brak gotowości do ponoszenia konsekwencji własnego sprawstwa wskutek...

  niedojrzałości moralnej do podejmowania umów z ludźmi (Kwieciński, Michalik);

  nie dorastania do ról i sytuacji;

  zafałszowanego obrazu siebie jako kogoś doskonałego;

  braku jasno sprecyzowanych kryteriów, reguł postępowania;

  nadmiaru wolności i nieumiejętności jej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Aktywność nie - sprawcza wskutek...

  - postrzegania siebie w kategorii sprawca-pionek (teoria sprawca-pionek de Charmsa) – jako pionka nie mającego wpływu na to, co się dzieje, zdeterminowanego zewnętrznie;

  - ograniczenia lub pozbawienia człowieka swobody wyboru działań;

  - iluzji kontroli;

  - niedostatków w zakresie kompetencji do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Ukierunkowanie na cudze preferencje wskutek...

  trudności z określeniem tego, co własne;

  przymuszania mającego związek z psychologicznym prawem jedności umysłowej tłumów (opisana przez Le Bona);

  oczekiwania na gratyfikację;

  uruchamiania mechanizmu pseudosamorealizacji (towarzyszy on niekiedy podporządkowaniu się jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Status podmiotowy

  własne preferencje tzn., że człowiek zna wartości rozumie je, akceptuje, przejawia aktywność w zakresie ich kreacji, potrafi je przekształcić w cele dążeń, wytyczyć w oparciu o nie, wizje własnej przyszłości, a następstwie skonstruować program działania;

  aktywność sprawcza, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Założenia koncepcji statusu podmiotowego

  - podmiotowość nie jest stanem przyrodzonym i koniecznym do bycia człowiekiem, z nią się człowiek nie rodzi w gotowej postaci, ale nabywa ją, utrzymuje, lecz także i traci;

  - status podmiotowości jest przez jednostkę nadbudowywany na jej indywidualnym bycie ludzkim, jego istota jest związana z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Podmiotowość dla pedagogiki

  Typ wychowania (podmiotowe, ku podmiotowości); jako cel edukacji wychowania i/lub oferta rozwojowa: orientacji podmiotowego poczucia podmiotowości; jako wartość edukacyjno – wychowawcza; rodzaj relacji edukacyjnych (podmiotowe, partnerskie, dialogowe, utożsamiane, relatywne); rezultat działań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry