Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lean management

  Charakterystyka

  Lean Management - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl negocjacji

  Charakterystyka

  Nawiązując do podstawowego wymiaru każdej interakcji, można wyróżnić następujące typy negocjacji (Nęcki, 2005, s.27):

  Negocjacje prowadzone przez strony o symetrycznym statusie np. dyplomaci podobnego szczebla. Negocjacje o asymetrycznym statusie, w których jedna strona ma znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /6 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka T,S

  Charakterystyka

  Polityka (T,S) - jest elementem dostaw|planowania dostaw.

  T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

  W zarządzaniu plany zapotrzebowania musza być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka T,S

  Charakterystyka

  Polityka (T,S) - jest elementem dostaw|planowania dostaw.

  T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

  W zarządzaniu plany zapotrzebowania musza być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość na ryzyko

  Charakterystyka

  Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  awersja do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażliwość na ryzyko

  Charakterystyka

  Wrażliwość na ryzyko jest wyrażana subiektywną decyzją każdego człowieka przy podejmowaniu określonego działania. Istotą zagadnienia jest stosunek danej osoby do zagadnienia ryzyka. W grę wchodzą aspekty psychologiczne, które odzwierciedlają różne podejście do zjawiska:

  awersja do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga wieczysta

  Charakterystyka

  Księgi wieczyste są urzędowymi, publicznymi rejestrami nieruchomości, prowadzonymi dla ustalenia aktualnego stanu prawnego tych nieruchomości, a więc nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych.

  Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Implikacje wynikające z uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

  Minimalne wymagania programowe określone dla pięcioletnich studiów magisterskich stanowią podstawę do uwzględnienia ich przy ustalaniu planu studiów:

  na wyższych studiach zawodowych - kierunek studiów pedagogika specjalna, trwających trzy lata;

  na uzupełniających studiach magisterskich -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Serafin Dodano /01.09.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Treści programowe

  Uchwała nr 289/96 zawiera także treści programowe ze wszystkich przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kie­runkowych, zawodowych i specjalizacyjnych, a zatem dyplomy ukończe­nia studiów na kierunku studiów pedagogika specjalna powinny być porów­nywalne. Oznacza to, że absolwent kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Serafin Dodano /01.09.2011 Znaków /8 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Praktyki

  W ramach pięcioletnich studiów magisterskich student musi odbyć co najmniej trzy miesiące praktyki pedagogicznej w instytucjach organizują­cych kształcenie, rehabilitację, terapię i wychowanie jednostek odchylonych od normy.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Serafin Dodano /01.09.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry