Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENT KOPIA

  Drugi lub dalszy egzemplarz oryginału dokumentu księgowego, dokładne odtworzenie oryginału dokumentu. Jest to drugi lub dalszy egzemplarz oryginału dokumentu uzyskany w wyniku kopiowania techniką ręczną (przez kalkę), pisania na maszynie lub w drodze dodatkowych wydruków komputerowych. Kopia sporządzana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETACJA AUTOMATYCZNA

  Polega na zaprogramowanym w komputerze odnoszeniu zapisów operacji gospodarczych na konta księgowe. Problemy metodologiczne wiążą się z doborem odpowiedniego do warunków automatycznego przetwarzania modelu księgowania. W praktyce stosowany jest tradycyjny model księgowości podwójnej, powstały w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENT ORYGINAŁ

  Pierwowzór, autentyk, pierwszy dokument, dokument autentyczny, dokument pierwotny niebędący kopią ani naśladownictwem, dokument prawdziwy, w rachunkowości d.o. stanowi dowód księgowy, który -  jako pierwszy (autentyczny) dokument formalnoprawny -  dokumentuje fakt określonej operacji gospodarczej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETACJA DOKUMENTÓW

  Kwalifikacja dokumentów, polega na ustalaniu i oznaczaniu na dokumencie sposobu jego ewidencji w odpowiednich urządzeniach księgowych, czyli na podaniu tzw. korespondencji kont. Przez d.d. rozumie się „stwierdzenie zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych”. Czynności te wykonuje główny księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA EKSPORTU

  Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (zawarte bezpośrednio z odbiorcą zagranicznym lub pośrednikami); dowody rozchodowe z magazynu eksportera sprzedanych produktów lub towarów; dokumenty handlowe; dokumenty transportowe i spedycyjne; dokumenty ubezpieczeniowe; dokumenty finansowe.

  Faktura handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRECJACJA

  Zniżka ceny, zwłaszcza kruszców: złota, srebra; obniżka kursu waluty. D. oznacza obniżenie kursu danej waluty w stosunku do waluty zagranicznej. Podstawę, wokół której oscyluje kurs danej waluty, stanowi parytet złota, który wyraża stosunek wartości pieniądza (waluty) do jednostki złota (kilograma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA IMPORTU

  Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (kontrakty) bezpośrednio zawarte z dostawcą zagranicznym lub z pośrednikiem; faktury handlowe; dowody odprawy celnej (SAD) Deklaracje Intrastat; rejestry dostaw importowych; dowody przyjęcia importowanych towarów do magazynu importera; dokumenty transportowe i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

  Stanowią część inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych i obejmują lokaty kapitałowe przedsiębiorstwa powierzone innym jednostkom (powiązanym i niepowiązanym) w celu osiągnięcia określonych korzyści.

  Według ustawy o rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /11 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA CELNA

  Zgłoszenie celne, dokument będący podstawą naliczenia cła.

  Jednolity dokument administracyjny (SAD). Towary podlegające procedurom celnym muszą być zgłoszone w formie pisemnej w postaci d.c. Deklaracje SAD dotyczą tylko tych podmiotów, u których - oprócz obrotu wewnątrzwspólnotowego - występuje obrót z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA

  Obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji, a mianowicie dokumenty mające charakter: dowodowy, organizacyjny, normatywny.

  Dowodowy charakter mają: 1) arkusze spisu z natury; 2) protokoły kontroli kasy; 3) protokoły inwentaryzacyjne, w tym: z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 470

  praca w formacie txt

Do góry