Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proces innowacyjny

  Charakterystyka

  Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada dyrektorów

  Charakterystyka

  Rada dyrektorów - organ wewnętrzny przedsiębiorstwa (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) oraz w Japonii.

  Skład rady dyrektorów

  W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada dyrektorów

  Charakterystyka

  Rada dyrektorów - organ wewnętrzny przedsiębiorstwa (obok zarządu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy) sprawujący kontrolę i nadzór w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia) oraz w Japonii.

  Skład rady dyrektorów

  W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie eksperymentów

  Definicja

  Projektowanie eksperymentów (DOE) - zespół metod wykorzystywanych do stosowania eksperymentów w projektowaniu wyrobu i procesu; polega na stworzeniu matematycznego modelu opisującego jak zachowuje się badany system pod wpływem zmiany parametrów wyrobu lub procesu. DOE zostało stworzone w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjometria

  Charakterystyka

  Socjometria- zwana także metodą socjometryczną, jest jednym z kierunków współczesnej socjologii. Służy do pomiaru pozycji poszczególnych jednostek w grupie. Została zapoczątkowana przez amerykańskiego uczonego, lekarza i psychiatrę J.L Moreno w 1934 r. Badania socjometryczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Venture capital

  Charakterystyka

  Inwestycje typu Venture Capital to inwestycje w dynamiczne podmioty na wczesnym stadium rozwoju poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu potencjał wzrostu danego podmiotu w okresie najbliższych lat. Ponadto w przypadku inwestycji typu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Na wstępie należy podkreślić, iż zakres wiedzy, jaki powinien posiadać negocjator, obejmuje dwa jej podstawowe rodzaje:

  ogólną, czyli ogół poglądów, koncepcji, informacyjne|zasobów informacji, itp., pozyskanych dzięki jego dotychczasowym doświadczeniom; specyficzną, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /6 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deponent

  Definicja

  Deponent jest to jednostka składająca depozyt pieniężny lub rzeczowy do banku. Zgodnie z przepisami Ustawy o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym deponent to osoba uprawniona do otrzymania środków gwarantowanych przez Fundusz Gwarancyjny w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości banku. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.09.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Zainteresowania badawcze andragogiki specjalnej

  Zainteresowania i procedury badawcze andragogiki specjalnej nawiązują zwłaszcza do dorobku pedagogiki specjalnej, andragogiki, pedagogiki spo­łecznej, pedagogiki pracy oraz takich nauk współdziałających, jak: psycholo­gia, socjologia, nauki medyczne, prawo. Podstawą są tu badania interdyscy­plinarne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /4 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Zagadnienia prawne

  Wśród prawnych uregulowań znaczących dla edukacji osób dorosłych niepełnosprawnych warto wymienić: 1) ustawę z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (D.U. Nr 46, póz. 201) -zmienioną przez 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo­wej i społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /3 239

  praca w formacie txt

Do góry