Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Badanie panelowe - Istota i zastosowanie badań panelowych

  Badanie panelowe polega na tym, że pewna liczba osób lub in­nych jednostek badawczych zostaje przynajmniej dwukrotnie w pew­nym odstępie czasu poddana pomiarom (obserwacji, badaniom an­kietowym) ze względu na tę samą cechę. Badanie panelowe jest rodza­jem analizy trendu. Jego celem jest uchwycenie dynamiki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjometria - Zastosowanie metody socjometrycznej

  Metoda socjometryczna służy do badania określonych aspektów struktury stosunków społecznych w grupie. Zapoczątkował ją w 1934 r. Jacob L. Moreno, a następnie doskonaliło wielu innych badaczy. W poniższym omówieniu pominiemy uboczny cel terapeutyczny, jaki metodzie tej przypisywał Moreno i kilku jego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad socjologiczny - Wywiad socjologiczny jako metoda zbierania danych

  Metodą wywiadu zbiera się dane jednostkowe, aby następnie uzyskać z nich dane zagregowane. Znaczy to, że pytania zadaje się wprawdzie pojedynczym osobom, ale badacza interesują cechy zbior­cze klas, grup bądź typów ludzkich. Celem jest przy tym nie tylko opis, lecz także ujawnienie lub sprawdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /11 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody obserwacji - Obserwacja jako sposób gromadzenia danych

  Terminem obserwacja określa się najrozmaitsze, po części całko­wicie różne sposoby uzyskiwania danych. Należy do nich zarówno obserwacja uczestnicząca, taka jaką posługuje się etnologia, antropo­logia społeczna i kulturowa, przede wszystkim w studiach nad sto­sunkowo nieskomplikowanymi pierwotnymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /11 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż globalna

  Charakterystyka

  Podaż globalna (eng.: global supply) jest podstawową kategorią ekonomiczną w makroekonomii. Jest to wielkość globalnej produkcji w gospodarce wytworzonej przy danych cenach, kosztach i potencjale wytwórczym dla zaspokaojenia globalnego popytu. Składa się z towarów i usług produkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza w czasie

  Charakterystyka

  Wartość pieniądza w czasie jest zmienna. Posiadane w portfelu pieniądze mają określoną wartość. Wraz z upływem czasu na skutek wydarzeń i działań praw ekonomii wartość posiadanych pieniędzy może być znacznie większa lub znacznie mniejsza od wartości aktualnej.

  Na wartość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa produkcyjna

  Charakterystyka

  Rezerwa zdolności produkcyjnej (Rz) to różnica między wielkością obliczonej zdolności produkcyjnej (Zp), a osiąganymi rozmiarami produkcji w przedsiębiorstwie (Pr).

  Rz = Zp - Pr[1] (K. Pasternak "Zarys zarządzania produkcją" PWE Warszawa 2005)

  Obecność rezerw jest niezbędne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących

  Charakterystyka

  Faktura VAT - dokument w obrocie gospodarczym, oznaczany jako ?FAKTURA VAT?, potwierdza zawartą transakcję kupna-sprzedaży, wystawiany przez podatników podatku od towarów i usług (VAT- ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'.

  Wystawia się go nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Charakterystyka

  Specjalne Strefy Ekonomiczne to według ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994r. wyodrębniona, niezamieszkała część kraju, na której można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Specjalne strefy umożliwiają: tworzenie nowych miejsc...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /6 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dywidend

  Charakterystyka Polityka dywidend dotyczy kwestii wypłaty zysków akcjonariuszom lub zatrzymania ich w celu powtórnego zainwestowania w firmie. Decyzje w zakresie polityki dywidend mają albo pozytywny, albo negatywny wpływ na ceny akcji firmy. Obejmują one dwa podstawowe problemy:

  jaką część zysków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /13 154

  praca w formacie txt

Do góry