Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Koncepcje i systemy opiekuńczo wychowawcze

  Pestalozzi

  Sformułował założenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w koncepcji programów wychowawca odrzuca wszelkie wzory filantropijne i koszarowe. Podstawą jest instytucja rodziny. Wychowanie publiczne powinno naśladować wychowanie rodzinne. Władzę wychowawczą utożsamia się z władzą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /05.09.2011 Znaków /4 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza

  Jest dyscypliną pedagogiczną, której rozwój zapoczątkowany został w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyrosła z pedagogiki i medycyny, powstała z zapotrzebowania praktyki, początkowo była domeną pedagogiki społecznej. Za twórców uważa się: Czesława Babickiego, Albina Kelma, Janusza Korczaka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /05.09.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Problem badawczy

  1. Jaką ma postać?

  Problemy badawcze maja postać pytań:

  - pyt. rozstrzygnięcia (kierunkowe)- Czy…. – odpowiedź tak/ nie

  - pyt. dopełnienia (twórcze)- Jak…, Jak jest…. Jakie są przyczyny….- odpowiedzi mogą być różne

  2. Przykładowe problemy badawcze:

  - Jakie są przyczyny długotrwałego bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Proces badawczy

  1. Wybór tematu

  2. Analiza i dyskusja badanego problemu

  3. Projekt badawczy

  4. Zebranie danych

  5. Analiza danych

  6. Interpretacja danych

  7. Publikacja

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Etyczne ograniczenia i wymogi wobec badań pedagogicznych

  - Zasady, obowiązujące badacza w trakcie badań pedagogicznych:

  1. Badacz uznaje nienaruszalność dobra człowieka we wszelkich przedsięwzięciach poznawczych, także i wtedy, gdy przez respektowanie tego dobra nie może on osiągnąć celów badawczych lub wartość poznania zostanie zaburzona. Cel badawczy i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Pojęcia

  1. Metoda- jest to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych, obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu badawczego.

  2. Technika badawcza- jest to czynność praktyczna regulowana starannie wypracowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda biograficzna

  1. Co to jest?

  „Metoda biograficzna jest swoistym konglomeratem różnych metod badawczych łącznie z ich technikami, obejmującym zwłaszcza analizę dokumentów, obserwację, metodę sondażu i metodę dialogową.”

  2. Co bada?

  a) metoda monograficzna:

  - instytucje oświatowo –wychowawcze- w tym:

  * placówki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Sondaż pedagogiczny (diagnostyczny)

  1. Co to jest?

  „Metoda sondażu diagnostycznego jest sposobem groma­dzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda indywidualnych przypadków

  1. Co to jest?

  „Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem ba­dań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda monograficzna

  1. Co to jest?

  „Monografia to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowaw­cze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowaw­czej, lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do gruntownego rozpo­znania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt

Do góry