Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Funkcje opieki

  homeostatyczna ciągłe doprowadzanie do osiągania optymalnego stanu zaspokajania wielorakich potrzeb,

  egzystencjalna zachowanie życia i zdrowia jego jakości, ale również potrzeb wyższego rzędu

  regulacyjna, rozbudzanie i regulowanie potrzeb a głównie granic, norm i sposobów ich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Kategorie pomocy

  Pomoc okazjonalna

  Pomoc kompensacyjna (interwencja kryzysowa)

  Pomoc surwiwalna

  Pomoc restytucyjna (długodystansowa)

  Pomoc substytucyjna

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ ERICA BERNE’A

  Koncepcja analizy transakcyjnej Erica Berne’a wywodzi się z Freudowskiej psychoanalizy, jest swego rodzaju teorią wymiany społecznej i jednocześnie szczególną odmianą terapii. W analizie transakcyjnej Berne dokonuje konstrukcji obrazu człowieka, który jest uwikłany w różnego typu zależności z innymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /6 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA - Mity dotyczące dzieci i wychowawców

  Nie jest już prawdą to, że dziecko:

  nie jest jeszcze pełnowartościowym człowiekiem (ono nim jest, a relacje między rodzicami i dziećmi należy rozpatrywać na równi z pozostałymi stosunkami międzyludzkimi);

  jest złe z natury więc trzeba je dyscyplinować stosując wobec niego surowe kary...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA - Blokady komunikacji wg. Gordona

  Nakazywanie, komenderowanie, polecanie. Przykład: „Przestań się użalać i weź się do roboty!”.

  Ostrzeganie, groźba: „Jeżeli nie będziesz dużo pracował, nie masz co marzyć o dobrych stopniach w tej klasie”.

  Moralizowanie, głoszenie kazań: „Wiesz dobrze, że z chwilą, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA - Cel wychowania, wg. Gordona

  Celem wychowania, wg Gordona jest powstanie jednostki:

  autonomicznej, twórczej i niezależnej, mogącej realizować własne możliwości;

  samodzielnej w radzeniu sobie z problemami;

  zdolnej do zaspokajania własnych potrzeb, odpowiedzialnej za siebie, zdolnej do samokontroli i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA

  Koncepcję Thomasa Gordona „wychowanie bez porażek” uznać należy za pedagogię, czyli odmienny paradygmat edukacyjny, ze względu na takie jej cechy:

  „źródła swej koncepcji T. Gordon wywodzi z psychologii humanistycznej, przyjmując za nią koncepcję człowieka;

  opiera ją na teorii stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Humanistyczna

  Docenia ludzką aktywność. Mamy tu do czynienia z holistycznym i personalistycznym ujęciem człowieka, które pozwala wyakcentować jego intencjonalność i transcendencję. Człowiek posiada predyspozycje wrodzone, czyli surowiec dla rozwoju i tworzenia własnej osobowości. Wewnętrzna struktura człowieka to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Poznawcza

  Człowiek jest twórczym, samodzielnym podmiotem, który potrafi decydować o swoim losie i ma na niego wpływ. Ludzkie działanie jest świadome i intencjonalne. Jest nie tylko reakcją na bodziec, jak twierdzili behawioryści, ale również interpretacją informacji, które pochodzą z zewnątrz, dzięki strukturom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Psychodynamiczna

  W psychologii ogólnej przybiera nazwę psychoanalizy. Mamy tu do czynienia z nieuświadomionymi wewnętrznymi siłami człowieka, które sterują ludzkim zachowaniem. Siły te pochodzą z trzech źródeł: z popędów, potrzeb oraz dążeń ludzkich. Ogromna energia psychiczna, która rodzi się z tych nieświadomych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt

Do góry