Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Funkcje rodziny wg. Zbigniewa Tyszki

  I. Funkcje biopsychiczne: 

  prokreacyjna – zaspokajanie potrzeb w kwestii posiadania potomstwa; 

  seksualna – zaspokajanie potrzeb seksualnych współ małżonków, nie musi być związana z prokreacją;

  II. Funkcje ekonomiczne

  materialno - ekonomiczna – zaspokajanie potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Funkcje rodziny wg. Marii Ziemskiej

  Prokreacyjna - w tej funkcji rodzina postrzegana jest jako swego rodzaju zespół osób, tworzących swoisty typ społeczności. Poprzez procesy biologiczne przyczynia się do zasilania tej społeczności przez nowonarodzone osoby. Należą one zarówno do mniejszej jego cząstki, jaką jest rodzina, jak i do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Małżeństwo tymczasowe i trajektorie małżeńskie

  Małżeństwa tymczasowe

  Zamiast pobierać się „do grobowej deski ludzie”, ludzie będą z góry wiedzieli, że ich związki będą raczej krótko trwałe. Będą też wiedzieli, że gdy drogi małżonków zaczną się rozchodzić i gdy rozbieżność rozwojowa między nimi stanie się zbyt duża, będą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Współczesne formy życia rodzinnego

  Komuny rodzinne – wspólne życie grupy dorosłych z dziećmi. Może chronić przed poczuciem izolacji. Nawet jak jedna czy dwie osoby z takiej rodziny odejdą, pozostali będą wciąż mieć siebie nawzajem.

  Te komuny są odwzorowaniem „zbiorowej rodziny” – w której troje do sześciorga dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Rodzice biologiczni i zawodowi

  W przyszłości rodzice biologiczni mogliby powierzyć swoje dzieci pod opiekę rodziców zawodowych, ponieważ oni sami są zaganiani, zapracowani i nie mają czasu wychować swoich dzieci, więc gdyby mogli je oddać rodzicom zawodowym zrobiliby to, aby ich dzieci wychował ktoś kompetentny, kto się na tym zna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Rodzina opływowa

  Typowa rodzina przedprzemysłowa charakteryzowała się zarówno duża liczbą dzieci jak i licznymi krewnymi – dziatkami, wujkami, ciotkami i kuzynami. Są one ze swojej natury nieruchliwe. Trudne do przesiedlenia i wędrówki z miejsca na miejsce. „Poszerzona rodzina”.

  Uprzemysłowienie czyli rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Mistyka macierzyństwa w przyszłości

  Toffler zastanawia się, co się stanie z sensem macierzyństwa, jeśli dziecko będzie można hodować w laboratorium? Rodzenie dzieci zaspokaja potrzeby twórcze kobiet, są one dumne z tego, że mogą rodzić dzieci, ale co się stanie jeżeli potomstwo będzie pochodziło z próbówki? Unicestwi to całą mistykę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Pojęcie rodziny

  Z. Tyszka – Rodzina stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi na świat i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. Jest grupą małą, pierwotną, o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Zdrowie psychiczne

  - kształtowanie uczucia i woli

  - kształtowanie dyspozycji psychicznych:

  Motywacja

  Temperament

  Zdolności

  Charakter

  - organizowanie działań poprawczych dziecka

  - Kształtowanie i hartowanie woli dziecka, w tym sztuki panowania nad sobą

  - zapobieganie sytuacją trudnym i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Zadania opiekuńczo - wychowawcze rodziny

  - higiena osobista

  - higiena otoczenia w uwzględnieniem higieny zamieszkania

  - racjonalne odżywianie z uwzględnieniem higieny przygotowania i spożywania posiłków

  - racjonalny tryb życia, czyli równowaga między pracą/nauką a czasem wolnym z uwzględnieniem aktywności ruchowej

  - opieka nad dzieckiem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt

Do góry