Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaoświatowymi: Współpraca z zagranicą

  Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w okresie sprawozdawczym specjaliści poradni, w znacznie szerszym zakresie, nawiązali współpracę z zagranicznymi partnerami, współuczestnicząc w różnych międzynarodowych programach, projektach oraz konferencjach. Próby te zostały potraktowane w sprawozdaniach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaoświatowymi

  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zajmują znaczącą pozycję w strukturze instytucji wprowadzajacych zagadnienia profilaktyki, terapii i wychowania na różne płaszczyzny życia społecznego (władze, instytucje, media), stając się coraz ważniejszymi partnerami dla przedstawicieli oświaty oraz decydentów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /3 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - FORMY POMOCY UDZIELANEJ NAUCZYCIELOM, RODZICOM I WYCHOWAWCOM

  Pracownicy poradnictwa, realizując zadania statutowe, ukierunkowywali swoje działania również na:

  pedagogów i psychologów szkolnych,

  nauczycieli i wychowawców klasowych,

  wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  rodziców,

  inne zainteresowane osoby dorosłe.

  W zajęciach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /4 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzieżowy Telefon Zaufania

  Formą pomocy bezpośredniej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom były porady w Młodzieżowych Telefonach Zaufania funkcjonujących na terenie całej Polski z siedzibą w poradniach. W bieżącym roku sprawozdawczym udzielono 44 762 porad.

  Z uzyskanych informacji wynika, że...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

  Publiczne poradnie, jak co roku, prowadziły działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą. Oddziaływania specjalistów koncentrowały się m.in. na: pracy z dzieckiem i rodziną, terapii logopedycznej, psychoterapii, psychoedukacji, doradztwie, interwencji w środowisku ucznia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /4 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADRA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO

  Poradnie w całym kraju zatrudniały pracowników pedagogicznych, a ogólna ich liczba wynosiła w zależności od sposobu dokonywania wyliczeń:

  liczba etatów liczona „ze stanowisk” - 5 108,

  liczba osób liczona „ze stanowisk” - 5 407,

  liczba etatów liczona „z obowiązków” - 6 886.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /4 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

  Sieć poradni w znaczący sposób decyduje o dostępności pomocy. Na terenie Polski, w zdecydowanej większości powiatów, funkcjonowała przynajmniej jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a na obszarze wielu powiatów działało ich kilka. Ogółem było 557 publicznych poradni, w tej liczbie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój pojęcia „zdrowie”

  1. Pierwszy trop koncepcji zdrowia prowadzi do religii Greków. Liczni byli bogowie, którzy ingerowali w zdrowie ludzi jak Apollo, Artemida, Hakatę, Kirke, Dionizos.

  W VII wieku p.n. Ch. zaczyna się kult Asklepiosa, który czczony był jako najważniejszy bóg medycyny i z tego punktu widzenia przypisuje mu się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /6 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

  Choroba - zakłócenie normy- jej fizyczne i funkcjonalne przejawy stanowią naturalną reakcje organizmu na warunki środowiska, w którym żyje. Zdaniem Aleksandrowicza [1972] choroba jest kategorią obiektywną, zdrowie zaś subiektywną.

  Uporządkowaną i uogólnioną listą zagrożeń dla zdrowia jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA ZDROWIA

  Ogromne jest znaczenie wiedzy o istocie zdrowia, o czynnikach decydujących o jego kształcie, o procesach, które mu służą lub zakłócają. Podstawowymi elementami zdrowia jest:

  energetyka organizmu

  wytwarzanie i dystrybucja energii

  Poznanie zdrowia dawniejszych populacji ludzkich dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt

Do góry