Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest profilaktyka społeczna podaj przykłady

  Profilaktyka (zapobieganie)PROFILAKTYKA SPOŁECZNA polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.

  Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kompensacja społeczna (podaj przykłady)

  KOMPENSACJA SPOŁECZNA oznacza wyrównywanie braków środowiskowych, utrudniających pomyślny przebieg życia jednostki lub grupy.

  Przykłady:

  a) Rodzina zastępcza lub opiekuńcza, w której umieszczone zostało osierocone dziecko.

  b) Klub młodzieży, stający się „drugim domem” młodego człowieka.

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim okresie rozpoczęło działalność studium pracy społeczno - oświatowej pod kierunkiem Heleny Radlińskiej

  1925

  Powstaje Studium Pracy Społeczno - Oświatowej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (- prywatny uniwersytet) - pierwsza szkoła PS w Polsce założona przez Helenę Radlińską; (3 letnie studia zawodowe i 5 letnie akademickie studia kończące się magisterium z PS) - jest to 4 szkoła tego typu w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną

  Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno – społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ewaluacyjne

  Definicja

  Badanie ewaluacyjne (ewaluacja) - to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja może dotyczyć dokumentów, działań, procesów, osób, rezultatów itp. Ewaluacja jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poka Yoke

  Charakterystyka

  Za twórcę Poka Yoke uważa się japońskiego inżyniera, Shigeo Shingo, który także w znacznym stopniu przyczynił się do udoskonalenia systemu produkcyjnego Toyoty (TPS). Pierwsze urządzenie Poka Yoke zostało przez Shigeo Shingo zastosowane w fabryce Yamada Electric

  W 1961 roku wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuszczeblowe sterowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy możemy utrzymywać na dwóch "szczeblach magazynowych" szczebel wyższy pełni funkcje magazynu centralnego, natomiast niższy magazynu rejonowego.

  Dwuszczeblowe utrzymanie zapasów umożliwia minimalizację łącznych zapasów danego materiału, przy zachowaniu tego samego stopnia ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt

Do góry