Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Émile Durkheim

  (1858 - 1917) To najwybitniejszy przedstawiciel socjologizmu, profesor w Bordeaux, gdzie w 1896 roku objął pierwszą na świecie katedrę socjologii, a od 1902 na Sorbonie; autor takich klasycznych dzieł jak: O podziale pracy społecznej, Zasady metody socjologicznej, Le suicide. Étude de sociologie, Elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Owen Robert

  (1771-1858) Angielski ekonomista, filozof i polityk, socjalista utopijny, działacz społeczny. W 1800 objął kierownictwo przędzalni w New Lamark, gdzie wdrożył w życie unikalny wówczas program socjalny. Program polegał na budowie mieszkań dla robotników, podwyżce płac, skróceniu czasu pracy. W rezultacie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Pestalozzi

  (urodz. 12 stycznia 1746 w Zurychu - zmarł 17 lutego 1827 w Brugii) - szwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego. Urodził się w protestanckim domu mieszczańskim. Po ukończeniu szkoły łacińskiej, uczęszczał na kursy uniwersyteckie. Należał do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

  Miasto

  Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Stanowi specyficzne środowisko społeczne i wychowawcze .

  Cechy charakterystyczne dla społeczności miejskiej (wg J. Ziółkowskiego) :

  * uczestnictwo mieszkańców , a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych ;

  * dominacja...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj różnicę między wspólnotą a stowarzyszeniem

  Wspólnota ma charakter zbiorowości pierwotnej ; jest takim typem zbiorowości społecznej , która powstaje w sposób „naturalny” , spontaniczny i w którym dominują więzi osobowe , stosunki pokrewieństwa , związki rodowe , więź sąsiedzka ;stowarzyszenie ma charakter zbiorowości wtórnej ; jest grupą celową...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przed jakimi zadaniami stoi współcześnie pedagogika społeczna

  * Zajmowanie się instytucjami, które osobom i zbiorowością w różnym wieku udzielają wymaganej opieki i pomocy.

  * Działanie, tworzenie, przebudowywanie środowiska jednostki- jak postępować , jak zmierzać do wytyczonego celu.

  * Organizowanie środowiska wychowawczego. Analiza warunków umożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola pedagogiki społecznej w realizacji potrzeb ludzkich

  POTRZEBY LUDZKIE oznaczają brak czegoś, wprowadzający jednostkę w niepożądany stan, będący zwykle motywem do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeb.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wychowanie równoległe

  WYCHOWANIE RÓWNOLEGŁE szerszy krąg oddziaływań niż oddziaływania pozaszkolnych instytucji wychowawczych. Pojęcie to wiążemy z całością wpływów oddziałujących na młodą generację poza szkołą, łącznie z kontaktami społecznymi i kulturowymi w środowisku oraz środkami masowego przekazu.

  Obok...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy, że wychowanie jest zjawiskiem społecznym

  WYCHOWANIE – działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu, szkoły i innych instytucji, grupa społeczna (środowiska wychowawcze )

  Albo - proces polegający na podejmowaniu szeregu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przedmiotem zainteresowania pedagogiki społecznej

  Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób pośredni np., przez media. Skupia się na tym jak środowisko wpływa na wychowanie, analizuje warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt

Do góry