Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Pokrewieństwo

  Pochodzenie od wspólnego przodka, np.: pokrewieństwo w linii prostej (dzieci, rodzice, dziadkowie), pokrewieństwo w linii bocznej (rodzeństwo, kuzynostwo). Pokrewieństwo określamy stopniem pokrewieństwa. Na krewnych I stopnia: rodzeństwo, dziadkowie rozciąga się obowiązek alimentacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małżeństwo

  Fundament rodziny, traktowane jest jako związek kobiety i mężczyzny zawarty zgodnie  z formalnymi regułami (art. 18 Konstytucji RP).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Rodzina

  -  Określana jest przez socjologów jako podstawowa komórka społeczna.

  -  W przepisach alimentacyjnych określa się obowiązki rodziny, rozciągając je na wszystkich krewnych w linii prostej, niektórych spośród spowinowaconych, byłych małżonków, rodzeństwo i inne osoby.

  -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

  Konwencja o prawach dziecka w preambule podkreśla szczególne prawa dziecka do pomocy  i opieki, tak jak wcześniej czyniła to  Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez ONZ w 1959 roku: „...dziecko wymaga szczególnej opieki  i troski, w tym ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. ...”.   

  W swej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawna dziecka i rodziny

  Rodzina jest podstawowym  środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka. To naturalne  i pierwotne w stosunku do innych  środowisko pobytu i wychowania dziecka. Pisał o tym pięknie Jan Paweł II w Karcie praw rodziny Stolicy Apostolskiej, podstawowym dokumencie dotyczącym rodziny:  Rodzice, ponieważ dali ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważne momenty w pedagogice społecznej w Polsce

  Ukazanie się w 1913 r. pracy zbiorowej "Praca oświatowa. Jej zadania, metody, organizacja" (Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza, red. H. Radlińska). Przeznaczony był dla pracowników pracy społecznej. Treści:

  - praca społeczna jest równoznaczna z oświatą pozaszkolną. Jej podstawa są doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek pracy socjalnej z pedagogiką społeczną

  W tradycji polskiej pracy socjalnej jest ona bardzo silnie związana z pedagogiką społeczną. Polscy twórcy i propagatorzy tej dziedziny podkreślali bowiem z naciskiem wychowawczą funkcję, jaką spełnia praca socjalna. Jak pisał jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów społecznych A. Kamiński praca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizm utopijny, utopie społeczne

  Wspólne miano, którym w historii myśli społeczno-ekonomicznej objęto pojawiające się na przestrzeni wieków teorie ekonomiczne i społeczne podejmujące krytykę istniejących, krzywdzących - zdaniem ich twórców - część społeczeństwa stosunków ekonomicznych, a także propagujące ideę równości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Kowalski Stanisław

  (1904-1990), Pedagog i socjolog. W 1929 ukończył studia pedagogiczne w Uniwersytecie Poznańskim. 1930-1939 nauczyciel w zakładach kształcenia nauczycieli. Od 1945 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego a później Uniwersytetu Poznańskiego, od 1959 profesor. 1969-1977 przewodniczący Poznańskiego Towarzystwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Mary Richmond

  (1861-1922) Czołowa działaczka amerykańskich organizacji charytatywnych. Zapoczątkowała na zachodzie nowa teorie opieki publicznej. Według niej nędza, niezdolność do samodzielnego życia i różnego rodzaju wykolejenia z którymi ludzie zgłaszają się do instytucji dobroczynnych – maja z reguły swe...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt

Do góry