Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Charakter władzy rodzicielskiej

  Charakter władzy rodzicielskiej wyznacza wielostronny stosunek prawny  łączący rodziców  z dzieckiem, osobami trzecimi, instytucjami publicznymi.

  •  Relacja rodziców z dzieckiem to  stosunek rodzinnoprawny regulowany na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Granicą interwencji prawnej jest przekonanie, ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Prawny charakter relacji w rodzinie

  W debacie publicznej,  której ton nadają media, często zapominamy,  że relacje rodziców  z dzieckiem poza emocjonalnymi mają także charakter prawny. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci i mają dbać o ich rozwój. Rodzina nie jest omnipotentna i nie musimy czekać, by dopiero gdy dojdzie do nieszczęścia i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Obowiązek posłuszeństwa

  Jednym z elementów władzy rodzicielskiej jest zobowiązane dziecka do posłuszeństwa wobec rodziców poprzez podporządkowanie się ich woli. Rodzice w ramach prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej powinni w swych oddziaływaniach wychowawczych odwoływać się  do własnego przykładu, perswazji z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Reprezentacja ustawowa dziecka

  Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka (zabroniona przy czynnościach prawnych pomiędzy rodzicami, ograniczona przy wystąpieniu o alimenty – występuje dziecko, jeden z rodziców jest jego przedstawicielem).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Kierowanie dzieckiem

  Kierowanie dzieckiem to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, zmiany imienia i nazwiska, określenia miejsca pobytu, sposobu leczenia,  światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań, wyjazdów zagranicę, regulowanie oraz nadzorowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Wychowanie

  Wychowanie dziecka to kształtowanie jego osobowości, postaw emocjonalnych i systemu wartości. To także wyposażenie dziecka w umiejętności współżycia społecznego, wykształcenie poczucia obowiązków i odpowiedzialności i szeregu innych cech potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu osobniczym i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Treść władzy rodzicielskiej

  Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. 

  Zasada autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci wyrażana w wielu dokumentach międzynarodowych7 nie  stoi w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska

   Zgodnie z treścią przepisów kro rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować zgodnie  z dobrem swojego dziecka, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości.   

  Pamiętaj!  

  Granicę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady interwencji w rodzinie - Zasady interwencji w sytuacjach zagrożenia demoralizacją

  Zdarza się,  że wychowanek sprawia duże trudności wychowawcze, a jego zachowanie na terenie szkoły, w środowisku nosi znamiona demoralizacji. W takich przypadkach może wobec niego być podjęte działanie interwencyjne o charakterze wychowawczym, a przy jego nieskuteczności działanie, jak w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady interwencji w rodzinie - Społeczny i prawny obowiązek interwencji

  W sytuacjach degradacji rodziny na tle patologii, alkoholizmu, zaniedbywania i niezaradności wychowawczej z zagrożeniem dziecka demoralizacją, pozostawiania dziecka czasowo bez opieki - pracownicy socjalni, wychowawcy, pedagodzy, osoby pracujące na rzecz dzieci i wolontariusze stają przed dylematem, jak się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 725

  praca w formacie txt

Do góry