Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ISO 13335

  Charakterystyka

  vISO/ IEC TR 13335 jest to tzw. raport techniczny pt. "Technika informacyjna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych" (ang. 'Information Technology - Guidelines for the Management of IT Security' GMITS). Raport wydany został wspólnie przez Międzynarodową...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 13335

  Charakterystyka

  vISO/ IEC TR 13335 jest to tzw. raport techniczny pt. "Technika informacyjna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych" (ang. 'Information Technology - Guidelines for the Management of IT Security' GMITS). Raport wydany został wspólnie przez Międzynarodową...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój przez restrukturyzację

  Charakterystyka

  Rozwój firmy poprzez restrukturyzację odnosi się do rozwiązań istniejących i może występować w dwóch odmianach:

  a) jako restrukturyzacja naprawcza,

  b) jako restrukturyzacja rozwojowa.

  Restrukturyzacja naprawcza stanowi zbiór działań bieżących, przeprowadzanych z reguły w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /12 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w opiece zastępczej - Standardy prawne opieki zastępczej

  „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”,  tak stanowi art. 72 ust. 2 Konstytucji RP. Konwencja o prawach dziecka w art. 20 zobowiązuje Państwa-Strony do zapewnienia specjalnej ochrony  i pomocy dzieciom czasowo lub stale pozbawionym  środowiska rodzinnego lub nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /07.09.2011 Znaków /6 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w opiece zastępczej - Aksjologiczne podstawy systemu

  Reformowany od kilku lat system opieki zastępczej nad dziećmi oparty został w swej warstwie aksjologicznej o podstawowe standardy Konwencji o prawach dziecka oraz innych międzynarodowych dokumentów dotyczących umieszczania dziecka poza rodziną.

  Podstawy prawne systemu opieki zastępczej nad dzieckiem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /07.09.2011 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Osobista styczność z dzieckiem po rozwodzie

  Orzekając rozwód sąd nie orzeka  o prawie do styczności osobistej z dzieckiem. Pojęcie to nie należy do zakresu władzy rodzicielskiej. Przewidując możliwość potencjalnych konfliktów sąd może określić dokładnie formy osobistej styczności z dzieckiem obojga rodziców.  W sytuacji zagrożenia dobra...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

  Sąd podejmując decyzję o rozpadzie związku małżeńskiego wypowiada się także w sprawie dalszej opieki nad wspólnymi dziećmi. Może zadecydować o:

  -  pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom;

  -  powierzeniu władzy jednemu z nich (temu, u którego dziecko będzie przebywać)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Zawieszenie władzy rodzicielskiej

  W razie „przemijającej przeszkody” w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone w wypadku, gdy przyczyna uniemożliwiająca wykonywanie władzy ustanie. Przyczynami będącymi podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej mogą być: wyjazd...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej skutkuje ingerencją sądu opiekuńczego, który  w zależności od stopnia zagrożenia dobra dziecka może wydać stosowne zarządzenie,  w szczególności:

  •  zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 162

  praca w formacie txt

Do góry