Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Asymilacja

  Ten etap polega na lepszym, bardziej świadomym przystosowaniu. Na tym etapie pacjenci widzą w swojej chorobie możliwości do rozwoju i są szczęśliwsi od tych, którzy unikali akceptacji choroby. Ten rodzaj przystosowania pomaga chorym zachować pewien poziom życiowej satysfakcji, który może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Ucieczka lub reorientacja

  Pacjent uświadamia sobie realność życia z chorobą i zaczyna wypracowywać nowy sposób funkcjonowania w rzeczywistości. Przedostatni etap przystosowania się choroby, charakteryzuje się tym, iż pacjent pogodził się z faktem, że posiada nieuleczalną chorobę i postanawia żyć dalej.

  Czasami pacjenci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Konfrontacja

  W tym okresie u pacjenta występują uczucia straty i rozpaczy, dociera do niego, iż będzie musiał wkrótce umrzeć. Jest to najgorszy okres, ponieważ człowiek dotknięty chorobą przewlekłą, zaczyna liczyć upływające chwile do dnia śmierci, do dnia wyroku. Rozumie, że nie można cofnąć czasu i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Wstrząs

  W tym okresie pacjent jest zdezorientowany, jego myślenie i działanie oderwane jest do rzeczywistości, a zachowanie i reakcje są automatyczne, gdyż nie zastanawia się i nie analizuje sytuacji w jakiej się znalazł. Na tym etapie do człowieka z chorobą przewlekła nie docierają informacje o jego stanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przewlekła

  Według medycznej definicji, choroba przewlekła to nieodwracalny stan chorobowy, który wymaga ciągłej, specjalistycznej obserwacji, trwającej dłuższej niż dwa miesiące, oraz regularnego leczenia, dla którego terapia niestety nie przynosi żadnych efektów. Stan ten charakteryzuje się tym, iż następują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przewlekła, umieranie i żałoba

  Każdy człowiek ma świadomość, że kiedyś umrze. Zjawisko śmierci towarzyszy nie tylko gatunkowi ludzkiemu, ale i wszystkim stworzeniom ziemskim, jednakże człowiek niezwykle silnie przeżywa proces umierania i w rezultacie śmierć. Jest to spowodowane strachem przed tym, co będzie dalej, czy istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /6 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Jak mówić o prawach dziecka?

  Prawa dzieci to nie paragrafy i ich  łamanie. To konkretne, realne sytuacje, to określone normy zachowania i podejmowane działania. Prawa te realizowane są w konkretnej rzeczywistości  i konkretnych środowiskach: w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej,  z aktywnym uczestnictwem dzieci i młodzieży. ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /5 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Czy w Polsce można bić dzieci?

  Konwencja o prawach dziecka: Każde dziecko ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy (art.: 2, 19, 28, 34, 35, 37, 39).  

  Zakaz stosowania kar cielesnych wynika jednoznacznie z przepisów Konstytucji RP, która w art. 40 zakazuje tortur, okrutnego, nieludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Obowiązki dziecka

  Obowiązki dziecka wynikają z ról jakie pełni: roli ucznia, członka rodziny, wychowanka placówki, członka jakiejś społeczności, uczestnika zajęć itp.   

  Obowiązki wynikają ze specyfiki danego środowiska i roli jaką w nim pełni dziecko. Jest to np. obowiązek:

  -  Aktywnego uczestnictwa w  życiu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa dziecka - Prawa dzieci jako uczniów

  -  prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny szkolnej,

  -  prawo do opieki wychowawczej  i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy: fizycznej, psychicznej, ochronę poszanowania godności,  

  -  Prawo do  życzliwego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry