Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja inteligentna

  Charakterystyka

  Organizacja inteligentna to organizacja opierająca się na zarządzaniu wiedzą. Często nazywana jest również organizacją uczącą się lub samodoskonalącą. Umożliwia uczenie się wszystkich jej członków. Jednocześnie świadomie przekształca zarówno siebie jak i kontekst, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Szpital promujący zdrowie

  Polska sieć Szpitali Promujących Zdrowie powstała na początku 1992r. z inicjatywy Zakładu Analiz i Promocji Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Do sieci włączyło się 120 szpitali, a 31 z nich należy równolegle do Europejskiej Sieci.

  Szpitali promujących zdrowie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Szkoła jako instytucja promująca zdrowie

  Szkoły stanowią idealne miejsce do prowadzenia promocji pozytywnych zachowań zdrowotnych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dzieciństwo i wiek dojrzewania to okres w którym formuje się wiele trwałych wzorców zachowań, a ilość czasu spędzana przez młodzież w szkole sprzyja prowadzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Promowanie zdrowia w miejscu pracy

  Jak wiadomo promowanie zdrowia jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka ponieważ sprzyja poprawie własnego stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Jednym z ważnych miejsc promowania zdrowia jest m.in. nasze miejsce pracy ponieważ: - stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Profilaktyka

  Profilaktyka I stopnia

  - środki podejmowane w celu zapobiegania rozwojowi chorób u ludzi zdrowych.

  Profilaktyka I stopnia obejmuje:

  - zmianę nawyków szkodliwych zdrowiu, jak palenie, picie czy też niewłaściwa dieta.

  Bariery:

  związane z kulturą i postawami (wartości tj. sukces, wygodne życie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Współczesne zagrożenia dla zdrowia

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, nie jest to natomiast tylko brak choroby lub niepełnosprawności.  Zdrowie jest bogactwem całego społeczeństwa oraz podstawowym prawem każdego z nas.

  Zdrowie ludzkie uzależnione jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Wyjaśnienie i opis zachowań prozdrowotnych

  „Rozpatrując związki między stylem życia a zdrowiem używa się różnych terminów: „ zdrowy (lub niezdrowy) styl życia” , „styl życia sprzyjający (lub zagrażający )zdrowiu , „prozdrowotny styl życia”. Zdefiniowanie „prozdrowotnego stylu życia” oraz określenie , jakie komponenty (wzory zachowań)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia zdrowia - Podstawowe pojęcia psychologii zdrowia

  Psychologia zdrowia wyodrębniła się jako osobna dziedzina psychologii w latach 70. XX wieku, oraz jest najmłodszym obszarem zastosowań psychologii w kwestii zdrowia i choroby.

  „Psychologia zdrowia zajmuje się dynamicznymi zależnościami miedzy zachowaniem i stanami psychicznymi a zdrowiem fizycznym”...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Zamknięcie procesu żałoby

  Każda żałoba, jej cały proces można uznać za zamknięte w momencie, kiedy wszystkie cztery zadania zostały prawidłowo przepracowane. Oczywiście nie ma podanego ściśle czasu, w którym żałoba ulega końcowi; u niektórych może to być rok, u innych pięć lat, jeszcze inna osoba poradzi sobie z żałobą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Odnowa

  Na ostatnim etapie procesu żałoby człowiek już tylko odczuwa pomieszanie uczuć pozytywnych do osoby zmarłej z pozytywnymi uczuciami do innych ludzi, wśród których się obraca, uświadomił sobie odejście osoby zmarłej i zaczyna żyć poza związkiem ze zmarłym oraz zaczyna chętniej planować swoje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt

Do góry