Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec dzieci

  Polega ona na biciu i maltretowaniu, stosowaniu przemocy emocjonalnej, seksualnej, psychicznej i zaniedbywaniu. Jak wynika ze statystyk, dzieci poniżej 5. roku życia są najczęstszymi ofiarami przemocy. Można nawet znaleźć w tych danych taką regułę, że im dziecko słabsze i bardziej bezbronne, tym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /4 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc rodzinna

  Pisałam już o tym, że przemoc ta może mieć różną treść i być stosowana przez różnych członków rodziny. Do szczególnie trudnych należą formy nadużycia seksualnego. I choć wcale nie są, jak się okazuje, skrajnie rzadkie, to czyny te są objęte tabu kazirodztwa, co bardzo komplikuje ich ujawnianie i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc w małżeństwie

  Sprawcami przemocy małżeńskiej mogą być zarówno mężowie, jak i żony. Kobiety -jak pokazują statystyki i badania są jednak częściej ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej i doświadczają zniewolenia psychicznego.

  Mężczyźni stosujący przemoc wobec partnerek wykazują różne postacie zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /5 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Problem mitów o przemocy

  Nie będziemy dokładnie omawiać mitów, gdyż mogłoby to także służyć ich wzmocnieniu. Przedstawię tylko ogólne reguły niektórych mitycznych przekonań, które utrudniają przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i pomoc sprawcom oraz osobom poszkodowanym.

  (2) Bite i zniewalane osoby, zwłaszcza kobiety i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /3 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc małżeńska i rodzinna

  Dla analizy przemocy w rodzinie szczególnie istotną rolę odgrywają wspomniane już mity funkcjonujące w świadomości społecznej. Są one podtrzymywane świadomie i nieświadomie w różnych działaniach społecz­nych. W praktyce trzeba o nich pamiętać i je odkrywać, i jeżeli się da - przeciwdziałać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Pojęcie przemocy, konsekwencje, mechanizmy i rodzaje

  Wielu autorów nie odróżnia przemocy od agresji. Niektórzy używają konsekwentnie tylko pojęcia agresji inni zaś tylko przemocy. Różnie są też ujmowane zakresy znaczeniowe tych dwóch, zachodzących na siebie pojęć. Agresję uznaje się czasem za pojęcie szersze, jako każdy akt niszczenia otoczenia i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /12 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - Społeczny i profilaktyczny charakter działania w zakresie uzależnień

  Stworzono wiele systemów leczenia biologicznego, psychoterapii, pomocy w kryzysie i rehabilitacji dla ludzi uzależnionych, o czym informują spec­jaliści w tym zakresie. Ich wiedza połączona z doświadczeniem terapeutycznym i organizacyjnym jest wyraźnym dowodem i uzasadnieniem dla wyodrębnienia się tej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /7 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - Znaczenie grup samopomocy

  Specyfiką tej dziedziny praktyki terapeutycznej jest szerokie korzystanie (w różnych formach uzależnień) z grup samopomocy, od których właściwie rozpoczęło się nowe podejście do leczenia najpierw alkoholizmu, a potem też innych form uzależnień i współuzależnień. Przypomnijmy, że są to:

  • AA -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - Terapia uzależnień

  Przemiany zachodzące w toku terapii problemów uzależnień i zaburzonych rodzin z problemem uzależnień są niezwykle złożone. Aktualnie stosuje się bardzo różne formy terapii. W psychoterapii wykorzystuje się wszystkie dostępne podejścia i często dostraja metodę pracy do diagnozy wyjaśniającej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ - Psychologiczne czynniki sprawcze i ryzyko uzależnień

  Przyczyny uzależnień mogą tkwić przede wszystkim we właściwościach podmiotu. Na pierwsze miejsce wysuwają się potrzeby ludzi i ich motywacja do rozpoczęcia eksperymentowania lub doświadczania skutków zachowań, które prowadzą do uzależnień. Motywy te są wprawdzie bardzo zindywidualizowane, można je...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011 Znaków /5 592

  praca w formacie txt

Do góry